Kyst og Fjord

Fikk tilbake tillatelse

Fiskeren fra Hordaland misforsto en tidsfrist og mistet derfor tillatelse til å drive makrellfiske. Saken er nå løst etter Fiskarlagets advokat grep fatt i saken.

Sjohav fikk tilbake tillatelsen til å drive makrellfiske.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

– Dette hadde vi trolig ikke fått til selv og det var derfor avgjørende å få bistand fra Fiskarlaget. Jeg er glad for at saken nå er løst, sier Odd Emil Sjo i Sjohav AS.

Fiskeren fra Kvinnherad søkte i 2015 om utskiftingstillatelse, altså flytting av fiskeretter fra sitt daværende fiskefartøy og over på et nytt. Dette var en generell utskiftningstillatelse som betyr at man søker om å få sette kvoten på «veggen» i inntil to år.

Underveis i prosessen ble det gjort endringer i selskapsstrukturen i rederiet. Det var da misforståelsen oppstod.

Advokatmat

I følge det opprinnelige vedtaket fra Fiskeridirektoratet gikk fristen for å overføre rettigheter ut i mars 2017.

– I forbindelse med selskapsendringene fikk Sjohav AS et brev der de oppfattet at fristen ble forlenget til november 2017, sier advokat Ståle Hellesø i Norges Fiskarlag.

Med bakgrunn i formelt overtrådt frist mistet dermed rederiet sin makrellrettighet i garn- og snøregruppen.

Ros til direktoratet

Hellesø har arbeidet i Fiskarlaget siden 90-tallet og har bistått fiskere med tilsvarende saker tidligere. Han forteller at ikke alle fiskere og rederi har vært klar over at de må søke ved slike endringer.

– I denne saken var rederiet klar over at de måtte søke, men oppfattet at de fikk lengre frist enn hva som var tilfelle. Jeg vil gi både ros og honnør til Fiskeridirektoratet for å ha vist et godt skjønn i denne saken, understreker Ståle Hellesø.

Odd Emil Sjo er av samme oppfatning, han ser at misforståelsen formelt sett kunne kostet rederiet den aktuelle kvoten.

– Jeg er veldig glad for at Ståle Hellesø klarte å synliggjøre saken på en god måte i sin klageanførsel, og som rederi var vi helt avhengig av Fiskarlagets kompetanse for å nå gjennom. Direktoratet kunne stått på sitt, så det står også respekt av saksbehandlingen derfra når de valgte å omgjøre sitt avslag og gi oss vår kvote tilbake, sier en fornøyd fisker.

Opprettet 23.02.2018 14:24. Sist oppdatert 23.02.2018 14:24

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS