Kyst og Fjord

- Finner bakveien til norske kvoter

Utenlandske investorer vil snart ha en åpen bakvei til norske fiskekvoter. Det mener leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen. Bakgrunnen er struktureringsforslaget for flåten under 11 meter.

Betenkt: Arne Pedersen frykter at strukturering av flåten under 11 meter utilsiktet skal gi utenlandsk kapital tilgang til norske fiskekvoter.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

- Deltakerloven og fiskerigrenseloven skal sikre at norske fiskeressurser forblir på norske hender, og ikke ender opp hos eiere i Kina, Singapore eller USA. Norske myndigheter har allerede åpnet for utenlandsk eierskap i den minste flåten, og dersom det nå også innføres evigvarende strukturkvoter under 11 meter, mener jeg vi har åpnet ytterligere og er på full fart mot fri internasjonal tilgang til norske fiskeressurser, sier Pedersen til Kyst og Fjord.

- Svært betenkelig, og så langt jeg kan se er ikke spørsmålet behandlet i høringsdokumentet som er sendt ut.

Som kjent har fiskeriminister Per Sandberg lansert flere ulike veier å gå i framtidas kvotesystem, der strukturering utgjør et viktig virkemiddel. Gjennom tilgangen til båter under 15 meter vil også utenlandsk kapital ha tilgang til disse evigvarende kvotene, påpeker Pedersen.

EØS-avtalen
Da EØS-avtalen ble fremforhandlet først på 90-tallet, var det viktig for norske myndigheter å holde fiskerinæringa utenfor EU-prinsippet om fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester. Det fikk man gjennomslag for, og dermed ble de norske særlovene stående.

Men fortsettelsen har ikke vært uten press. Mest kjent er spørsmålet om hvorvidt et norsk fiskefartøy kunne ha norsk mannskap. EU hevdet at dette spørsmålet ikke handlet om fiskeri, men om sysselsetting, og at prinsippet om «fri flyt av arbeidskraft» hadde forrang. Norge tapte, og innførte i stedet et bostedskrav, der det heter at «minst 50 prosent av mannskapet på norske fiskebåter og fartøyfører må være bosatt i norsk kystkommune eller nabokommune til slik kystkommune». Også dette ble påklaget av EU, men i 2012 fant EFTAs overvåkingsorgan ESA at det ikke var grunnlag for å gå videre med klagen.

Når det gjaldt eierskap til kvoter, stod imidlertid unntaket fast, inntil islandske fiskere fikk eie norske båter under 15 meter. I 2016 hevdet Kystfiskarlaget at tallet 15 meter var satt helt tilfeldig, at Fiskeridepartementet hadde sovet i timen og at 500 millioner europeere utilsiktet var blitt deleiere av de norske fiskekvotene.

Saka er komplisert og handler om deltakerloven, EØS-avtalen, utlendingsloven, sjøloven og fiskeforbudsloven, for å nevne noe. Sentralt i problemstillinga er at norske statsborgeres unike rettigheter gradvis er blitt svekket som følge av EØS-avtalen, som skal sikre alle borgere innenfor unionen like rettigheter.

- Meningsløst
- For oss er det helt meningsløst å åpne opp for en slik ordning, uten å ta diskusjonen rundt utenlandsk eierskap i norske fiskeressurser. Tross EØS-unntaket kan utenlandske eiere komme inn bakveien og få tilgang til selve arvesølvet, og ifølge Per Sandberg kan ikke norske myndigheter gjøre noe med spørsmålet, på grunn av EØS-avtalen. Når EØS-avtalen er så til de grader fredet, må man være ekstra påpasselig når det åpnes nye tilganger. Det har ikke myndighetene gjort før, og alt tyder på at man ikke har tenkt å gjøre det denne gangen heller.

Opprettet 08.05.2018 13:14. Sist oppdatert 09.05.2018 07:53

Kommenter via Facebook

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

Uoffisiell verdensrekord 17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

Svindlet Garantikassen En fisker står tiltalt for grovt bedrageri mot Garantikassen for fiskere.

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS