×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Finnes ingen tvil lengre

Forskerne er nå helt sikre på at rømt oppdrettslaks påvirker genene til villaksen.

Villaksen er beviselig ikke like vill lengre.

Det er konklusjonen etter at forskere har gått gjennom og samlet all tilgjengelig kunnskap for å sjå om det er mulig å konkludere med om det har foregått en påvirkning eller ikke .

Ifølge Havforskningsinstituttets hjemmesider omtaler forskerne den nye publikasjonen som et leksikon over genetisk påvirkning. Forskerne har gått gjennom over 300 publiserte vitenskapelige artikler fra ulike land og forskningsmiljø, og er nå klare på at villfiskens genetikk utvilsomt har blitt påvirket av rømt oppdrettslaks som har tatt seg opp i elvene og gytt sammen med villaksen.

- Et viktig bidrag i analysen vår er to artikler fra Norge som er publisert de siste årene. Disse har gitt oss data på hvor mye innblanding det er fra rømt oppdrettsfisk i omtrent 125 norske elver, disse resultatene er unike siden det ikke er gjort tilsvarende studier i noe annet land, forteller Kevin Glover som er forsker ved Havforskningsinstituttet og har ledet arbeidet med den nye publikasjonen.

Les mer på Havforskningsinstituttets egne sider

På forsiden nå