Kyst og Fjord

Fire kvaler for «Åse Karin»

Plutselig ble det kvalvær i Lofoten. Sist søndag løsnet det med fire dyr på «Åse-Karin».

- Bestanden er blitt enormt stor, sier Leif Ole Olavsen.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Dagen etter ble det ytterligere én kval. Landets minste kvalbåt på bare 16 meter har så langt skutt 20 dyr. Det er skipperen fra Leknes fornøyd med, været tatt i betraktning. – Vi dro til Hammerfest i mai, der var det landligga i to uker. Ikke spesielt innbringende.

Trebåten fra 1973, tidligere «Rowenta II», ble innkjøpt i forkant av denne sesongen, kun for å fange hval. Helgas dyr ble alle skutt innerst i Vestfjorden, på høyde med Lødingen.

Nå må kjøttet ligge ute på dekk i 40 timer, inntil det har kommet ned til lufttemperatur. Med kjøttet på is under dekk tror Olavsen det skal være plass til 8-10 kval til. Hvis været holder.

- Bestanden er blitt enormt stor. Så fremt vi har godt vær, får vi lett tak i de dyrene vi skal ha.

Seks meter høye bølger

Mens «Åse-Karin» lå ute i Vestfjorden, lå den nesten dobbelt så lange «Reinebuen» ved kai i Svolvær og losset 41 dyr. Båten er én av tre kvalbåter som har vært på Svalbard og jaktet denne sommeren.

- Nok kval, men også mer enn nok dårlig vær, oppsummerer skipper Bjørn Andersen. I perioder var det ikke mulig å drive ordinær jaging av kval, i stedet fant de knuter av åte der de kunne vente og håpe. Det slo til, når kvalen dukket opp, var de på rett sted til rett tid.

Mer i papiravisa

Opprettet 05.07.2018 13:45. Sist oppdatert 06.07.2018 14:44

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS