Kyst og Fjord

Fire kvaler for «Åse Karin»

Plutselig ble det kvalvær i Lofoten. Sist søndag løsnet det med fire dyr på «Åse-Karin».

- Bestanden er blitt enormt stor, sier Leif Ole Olavsen.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Dagen etter ble det ytterligere én kval. Landets minste kvalbåt på bare 16 meter har så langt skutt 20 dyr. Det er skipperen fra Leknes fornøyd med, været tatt i betraktning. – Vi dro til Hammerfest i mai, der var det landligga i to uker. Ikke spesielt innbringende.

Trebåten fra 1973, tidligere «Rowenta II», ble innkjøpt i forkant av denne sesongen, kun for å fange hval. Helgas dyr ble alle skutt innerst i Vestfjorden, på høyde med Lødingen.

Nå må kjøttet ligge ute på dekk i 40 timer, inntil det har kommet ned til lufttemperatur. Med kjøttet på is under dekk tror Olavsen det skal være plass til 8-10 kval til. Hvis været holder.

- Bestanden er blitt enormt stor. Så fremt vi har godt vær, får vi lett tak i de dyrene vi skal ha.

Seks meter høye bølger

Mens «Åse-Karin» lå ute i Vestfjorden, lå den nesten dobbelt så lange «Reinebuen» ved kai i Svolvær og losset 41 dyr. Båten er én av tre kvalbåter som har vært på Svalbard og jaktet denne sommeren.

- Nok kval, men også mer enn nok dårlig vær, oppsummerer skipper Bjørn Andersen. I perioder var det ikke mulig å drive ordinær jaging av kval, i stedet fant de knuter av åte der de kunne vente og håpe. Det slo til, når kvalen dukket opp, var de på rett sted til rett tid.

Mer i papiravisa

Opprettet 05.07.2018 13:45. Sist oppdatert 06.07.2018 14:44

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS