Kyst og Fjord

Firedobler skreifestivalen

Vesterålen Skreifestival firedobler budsjettet. Aldri før har festivalen vært større. Festen er alt i gang, og fra nå av og fram til søndag kveld vil det gå slag i slag på Myre.

TIL SKREIENS PRIS: Kay Freddy Evensen er ny sjef for Vesterålen skreifestival. Fra nå av og ut uka braker det løs.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Klassikeren under festivalen er selvsagt VM i tungeskjæring lørdag formiddagen, der jenter og gutter i klassene 9 -11 år og 12 - 14 år konkurrerer om hvem som er kjappest med kniven. Men både før og etter står en lang rekke andre arrangementer står på menyen, blant annet faglig påfyll på en workshop om restråstoff på onsdag og Skreikonferansen 2018 på torsdag.

- Vi har øket festivalens omfang betydelig fra tidligere år, sier Kay Freddy Evensen, som overtok som styreleder da festivalgeneral Arne Antonsen gikk bort etter kort tids sykdom i fjor sommer. Han lover høyt faglig innhold, anerkjent arena, familievennlig, møteplass for fiskerifolk som vil knytte nye kontakter og høyt nivå på bidragsyterne som noen av stikkordene. I kjendisrekka stiller fiskeriminister Per Sandberg, TV2-gründer og ny fiskeriaktør i Finnmark, Arne Hjeltnes, «sinnakokken» Eyvind Hellstrøm, trubadur Halvdan Sivertsen og komiker Truls Svendsen, for å nevne noen.

- Sist høst gikk vi igjennom potensialet for festivalen, sammen med våre fem hovedsponsorer, Gunnar Klo, Holmøy Maritime, Myre Fiskemottak, Normar og Ståle Nilsen Seafood. Der ble vi enige om at festivalen har et uutnyttet potensial, som vi nå skal forsøke å ta ut. Leverer vi, er sponsorene med på å løfte arrangementet til høyere nivåer, sier Kay Freddy Evensen til Kyst og Fjord.

Opprettet 13.02.2018 14:36. Sist oppdatert 13.02.2018 14:36

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS