Kyst og Fjord

Firedobler skreifestivalen

Vesterålen Skreifestival firedobler budsjettet. Aldri før har festivalen vært større. Festen er alt i gang, og fra nå av og fram til søndag kveld vil det gå slag i slag på Myre.

TIL SKREIENS PRIS: Kay Freddy Evensen er ny sjef for Vesterålen skreifestival. Fra nå av og ut uka braker det løs.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Dag Erlandsen

dag@kystogfjord.no

Klassikeren under festivalen er selvsagt VM i tungeskjæring lørdag formiddagen, der jenter og gutter i klassene 9 -11 år og 12 - 14 år konkurrerer om hvem som er kjappest med kniven. Men både før og etter står en lang rekke andre arrangementer står på menyen, blant annet faglig påfyll på en workshop om restråstoff på onsdag og Skreikonferansen 2018 på torsdag.

- Vi har øket festivalens omfang betydelig fra tidligere år, sier Kay Freddy Evensen, som overtok som styreleder da festivalgeneral Arne Antonsen gikk bort etter kort tids sykdom i fjor sommer. Han lover høyt faglig innhold, anerkjent arena, familievennlig, møteplass for fiskerifolk som vil knytte nye kontakter og høyt nivå på bidragsyterne som noen av stikkordene. I kjendisrekka stiller fiskeriminister Per Sandberg, TV2-gründer og ny fiskeriaktør i Finnmark, Arne Hjeltnes, «sinnakokken» Eyvind Hellstrøm, trubadur Halvdan Sivertsen og komiker Truls Svendsen, for å nevne noen.

- Sist høst gikk vi igjennom potensialet for festivalen, sammen med våre fem hovedsponsorer, Gunnar Klo, Holmøy Maritime, Myre Fiskemottak, Normar og Ståle Nilsen Seafood. Der ble vi enige om at festivalen har et uutnyttet potensial, som vi nå skal forsøke å ta ut. Leverer vi, er sponsorene med på å løfte arrangementet til høyere nivåer, sier Kay Freddy Evensen til Kyst og Fjord.

Opprettet 13.02.2018 14:36. Sist oppdatert 13.02.2018 14:36

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS