Kyst og Fjord

Fisk fra norske båter for 115 millioner

Selv i en relativt laber sommeruke som vi nå har lagt bak oss, kom omsetningen til Norges Råfisklag totalt på 128 millioner kroner, herav 115 millioner kroner fra norske båter.

Det har vært omsatt fisk og skalldyr for 500 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Råfisklagets ukeomsetning i uke 27 hadde leveranser fra tre russiske fartøy, en autolinebåt og to trålere, stod for 12,8 mill kroner, hvorav 740 tonn torsk ga en verdi på 11,0 mill kroner. Omsetningen for norske båter kom opp i 115,7 mill kroner, fordelt med 61,4 mill kroner på ferskt råstoff og 53,9 mill kroner på fryst. Ukeomsetninga var ned fra 150,1 mill kroner uka før, hvorav landinger fra russiske båter utgjorde 18,1 mill kroner. Totalen for norske båter var da 132,0 mill kroner, fordelt med 52,8 mill kroner på fersk og 79,1 mill kroner på fryst råstoff. Uke 27 i fjor ga en total på 169,1 mill kroner, hvorav 150,2 mill kroner gjaldt landinger fra norske båter, fordelt med 53,6 fersk og 96,6 fryst. Råfisklagets totalomsetning hittil i år, pr uke 27, er kommet opp i 8,25 milliarder kroner, opp 580 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 27 når det gjelder fryst råstoff, totalt 53,9 mill kroner, kom 47,5 mill kroner etter landinger fra 15 trålere, hvorav 12 med ukeomsetning over 100.000 kroner. 1.060 tonn tråltorsk var størst i verdi med 23,9 mill kroner, deretter fulgte 1.460 tonn sei/11,5 mill kroner og 520 tonn trålhyse til verdi 9,4 mill kroner. I tillegg til trålerne var det omsetning av fryst fisk til verdi 4,7 mill kroner fra 2 autolinebåter, også de med i hovedsak torsk. Og en snurrevadbåt stod for 80 tonn fryst torsk til verdi 1,8 mill kroner.

Opprettet 10.07.2018 07:11. Sist oppdatert 10.07.2018 13:33

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS