×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Fiskarlag vil inn i samisk virkeområde

Vil gi økte kvoter til lokale fiskere.

Det er Steigen Fiskarlag som nylig har vedtatt at  de ser positivt på at kommunen søker seg inn under Sametingets geografiske virkeområde. Årsaken er grei. De ønsker at alle de fiskerne i Steigen som i dag livnærer seg på gruppe to kvote vil oppnå 16 tonn mer. Noe som vil bedre lønnsomheten.

Disse ekstra 16 tonnene er et garantert kvantum som alle med gruppe to-kvote vil få. Totalkvoten for denne ordningen er 3000 tonn.

Fiskarlaget tror dette også vil øke rekruteringen til fiskerinæringen.

Det er Avisa Nordland, an.no,  som bringer denne saken.

På forsiden nå