×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

– Fiskarlaget Nord vil styrke organisasjonsalternativet for kystfiskerne i nord

Debatt

– Vi må framover kunne bidra til nærings- og samfunnsutvikling gjennom å bygge en organisasjon med ressurser til å kunne være en drivkraft for utvikling av levedyktige kystsamfunn, skriver Fiskarlaget Nord i denne kronikken. Foto: Rune Kr. Ellingsen/Arkiv

En gruppe på 30 fiskere i Nordland har sendt et innspill til styret i Nordland Fylkes Fiskarlag der de ber om at organisasjonssaken tas opp til ny diskusjon.

I brevet peker fiskerne på viktigheten av å få styrket kystfiskernes organisatoriske posisjon både innenfor Norges Fiskarlag og i den politiske debatten om rammebetingelser for kystfiskeflåten.
Fiskarlaget Nord har samme ambisjoner på vegne av kystfiskerne. 

Utspillet fra nordlandsfiskerne har bidratt til diskusjon i media om hvorvidt det er relevant for Nordland Fylkes Fiskarlag å gå i organisasjonsforhandlinger med Fiskarlaget Nord. Fiskarlaget Nord vil gjenta sin holdning om positivitet til å gå inn i konstruktive forhandlinger med Nordland Fylkes Fiskarlag. Da med siktemål om å oppnå en felles styrket organisering innenfor Norges Fiskarlag.

Fiskarlaget Nord vil også tilslutte seg essensen i innspillet fra de 30 medlemmene i Nordland. Skal kystfiskerne ha påvirkningskraft til å få gjennomslag i viktige politiske saker og i samfunnsdebatten generelt, er det helt nødvendig å ha et solid organisatorisk og kompetansemessig fundament til selvstendige utredninger og analyser.

De enkeltpunktene som er påpekt i innspillet, er helt i tråd med flere av Fiskarlaget Nords synspunkter. Mer ryddig og rettferdig organisasjonsoppbygging innenfor Norges Fiskarlag må på plass. Videre må organiseringen av kystfiskerne profesjonaliseres. Fiskarlaget Nord vil arbeide for en felles organisering av kystfiskerne i en sterk kystNord modell innenfor Norges Fiskarlag.

Framover vil rammebetingelsene for kystfiskerne utfordres på ulike hold. Her kan nevnes kvotepolitikk, strukturpolitikk, areal og miljøutforordninger med de miljøkrav flåten må handtere og innrette seg etter. Inn i diskusjonene som kommer, er kystfiskerne avhengige av å ha en slagkraftig kunnskapsbasert organisasjon i ryggen. Kystflåten er hovedleverandør av fersk sjømat til produksjon og verdiskaping i små og store samfunn langs kysten. Dette er samfunnsoppdraget til kystflåten.

Vi må framover kunne bidra til nærings- og samfunnsutvikling gjennom å bygge en organisasjon med ressurser til å kunne være en drivkraft for utvikling av levedyktige kystsamfunn

På forsiden nå