×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiskarlaget klar med lodde-anbefaling

En arbeidsgruppe i Fiskarlaget har utarbeidet forslag til adgangsbegrensninger og reguleringsmodell i kystflåtens loddefiske. Saken sendes nå på høring i organisasjonen før Landsstyret sluttbehandler den i september.

Fiskarlaget mener det er helt nødvendig å få til et mer forutsigbart loddefiske for kystgruppen.

Loddefisket i Barentshavet er for kystgruppen fortsatt ikke adgangsregulert, og dette skaper utfordringer i avviklingen av fisket. Reguleringsopplegget i kystgruppen har blitt lagt opp med påmelding, kvotefastsettelse på fartøynivå, loddtrekning ved behov, og påfølgende refordelinger, noe som gir et lite forutsigbart fiske for denne flåtegruppen.

Fiskarlaget har anbefalt at også kystgruppen adgangsreguleres i loddefisket, men dette er så langt ikke imøtekommet av myndighetene. Fiskarlaget mener det er helt nødvendig å få til et mer forutsigbart loddefiske for kystgruppen, og Landsstyret bestemte allerede høsten 2015 at en intern gruppe skulle vurdere dette spørsmålet.

Saksgang

Norges Fiskarlag har til orientering oversendt innstillingen fra den interne arbeidsgruppe til departementet og varslet om at vi nå kjører en organisasjons-intern høring, med sluttbehandling av saken i Landsstyret 24.-25. september.

Etter dette vil Norges Fiskarlag fremme sin tilrådning i dette spørsmålet overfor fiskerimyndighetene.

Tilrådingene

Arbeidsgruppen foreslår en adgangsregulering og at fartøy må dokumentere tidligere deltagelse i fisket. Gruppen påpeker også at det er behov for en begrenset dispensasjonsbestemmelse. Les detaljene i den vedlagte rapporten (under).

Arbeidsgruppen «Forslag til adgangsbegrensning og reguleringsmodell i kystflåtens loddefiske» har bestått av følgende personer:

Espen Nilsen, Sten Angelsen, Ivar Gustad, Helge Norheim, Tor Gunnar Kransvik og Valter Rasmussen.

Fiskarlaget anser det som naturlig at spørsmålet om adgangsbegrensning i kystgruppens loddefiske undergis en offisiell høring i tilknytning til høstens høringsprosess om deltakerforskriften for de ulike fiskeriene i kystfartøygruppen for 2020.

På forsiden nå