×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiskarlaget nord trekker i bremsen

Fiskarlaget Nord setter nå prosessen med å danne Nord-Norges Fiskarlag på vent. - Vi har mange saker  vi anser som viktigere, og vil derfor avvente en sammenslåing.

Daglig leder i Fiskarlaget Nord Jon-Erik Henriksen sier Fiskarlaget Nord vil prioritere andre saker.  Foto: Arkiv

Daglig leder Jon-Erik Henriksen sier at styret i Fiskarlaget Nord har kommet fram til at det er mange saker som er langt viktigere å bruke ressursene på, enn å jobbe mot en fusjon av de to nordligste fiskarlagsavdelingehne.

Styret i Fiskarlaget Nord behandlet saken onsdag.

- Med utgangspunkt i status i forhandlingene, finner ikke styret i Fiskarlaget Nord at det er grunnlag for å konkludere med at en sammenslåing er så nærliggende at felles årsmøter bør arrangeres. Det legges fra Fiskarlaget Nord følgelig opp til at årsmøter i Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag arrangeres separat og på ordinær måte, heter det i pressemeldingen som ble sendt ut i etterkant av møtet.

Men her framgår det også at styret ikke er avvisende til videre dialog med Nordland Fylkes Fiskarlag, men mener det er naturlig at en eventuell videre prosess tas opp etter de respektive årsmøter i 2019, der begge lagene får anledning til å gjøre nødvendige avklaringer.

- Styret i Fiskarlaget Nord ser det som riktigst og nå prioritere å følge opp medlemmenes interesser på andre områder. Det vises spesielt til de avgjørende viktige prosesser knyttet til oppfølgingen av Eidesen-utvalgets innstilling og den ventede stortingsmeldingen om et nytt kvotesystem.

På forsiden nå