×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiskarlaget samles i sør

Norges Fiskarlags medlemslag fra Trøndelag og sørover har kommet til enighet om å slå seg sammen til en ny enhet under navnet Sør-Norges Fiskarlag. 

Allerede i fjor ble det avtalt  at man skulle jobbe for en sammenslåing i sør. Foto: Jan-Erik Indrestrand

På landsmøtet i Norges Fiskarlag i november i fjor ble gjort vedtak om å gå for en ny administrativ inndeling av de regionale leddene i organisasjonen. Målsetningen er en mer effektiv og fremtidsrettet organisering. Landsmøtet gikk for en modell som innebærer en tredeling av det regionale nivået, med Sør-Norges og Nord-Norges Fiskarlag, samt Fiskebåt.

fredag ble det inngått en avtale mellom de fem medlemslagene fra Midt-Norge og sørover, samt Sør-Norges Notfiskarlag, skriver Norges Fiskarlag.

- God avklaring

Generalsekretær Otto Gregussen er fornøyd med fremdriften i saken.

- Ja, dette er en god avklaring, og det er flott at lagene har blitt enige om stegene videre, sier han.

Om vegen videre sier Gregussen at avtalen lagene har inngått innebærer at de enkelte medlemsenhetene må behandle og godkjenne avtalen på sine årsmøter før en endelig sammenslåing kan tre i kraft, etter planen fra 1. januar 2020.

Ny arbeidsdeling

Den inngåtte avtalen regulerer sammenslåing av Fiskerlaget Sør, Fiskarlaget Vest, Sogn og Fjordane Fiskarlag, Møre og Romsdal Fiskarlag og Fiskarlaget Midt-Norge, samt gruppeorganisasjonen Sør-Norges Notfiskarlag. Alle lagene er enige om å danne Sør-Norges Fiskarlag.

Det er enighet om å beholde de nåværende kontorstedene i Oslo, Bergen, Måløy, Ålesund og Trondheim og at hvert kontor får sine egne arbeidsområder:

Oslo:

 • Reke
 • Torsk sør
 • Utdanning
 • Ansvar for lokallagene og lokale saker fra Rogaland til svenskegrensen.

Bergen:

 • Pelagisk
 • Kystsone/oppdrett plan
 • Kontakt mot Sjøfartsdirektoratet
 • Ansvar for lokallagene i Hordaland og Rogaland

Måløy:

 • Konvensjonell Nordsjøen og EU-sonen
 • Ansvar for lokallagene og lokale saker i Sogn og Fjordane

Ålesund:

 • Kvitfisk
 • Næringsøkonomiske spørsmål(struktur/konsesjon/deltakelse etc)
 • Olje/seismikk
 • Kvalitet
 • Ansvar for lokallagene og lokale saker i Møre og Romsdal

Trondheim:

 • Kyst under 15 meter
 • Ansvar for lokallagene og lokale saker i Midt-Norge
Praktiske avklaringer

Det er i avtalen også gjort praktiske avklaringer om styresammensetning, årsmøte og landsmøterepresentasjon.

Nåværende daglig leder i Fiskarlaget Vest Britt Sæle Instebø er konstituert som daglig leder. Avtalen legger opp til at de tre første årene regnes som en innkjøringsperiode og at sammenslåingen deretter skal evalueres.

På forsiden nå