×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiskarlagets «indre anliggender»

Vi mener

Fiskarlaget eksisterer ikke i et vakum, de må tåle debatt om hvordan de forvalter sin posisjon på vegne av medlemmene sine og samfunnene rundt dem. Foto: Erik Jenssen

Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen går høyt på banen når han karakteriserer det som "uhørt at fremtredende tillitsmenn i Kystfiskarlaget ytrer seg om indre anliggender i Norges Fiskarlag". Ingebrigtsen skriver at han aldri har registrert at det i hverken næringslivet eller organisasjonslivet fremsettes kritikk av hvordan konkurrerende organisasjoner fungerer, eller er sammensatt.

Les også: Mener Kystfiskarlagets tillitsvalgte opptrer uhørt overfor Norges Fiskarlag 

Det fremstår som en spesiell påstand. Vi vet ikke hvordan man kan unngå å få med seg slike debatter, vi nøyer oss med å slå fast at vi fra vårt ståsted har registrert flere.

Slike diskusjoner er viktige, og høyst legitime. Norges Fiskarlag er ikke til for sin egen skyld. Laget er et redskap for å oppnå noe for sine medlemmer og for samfunnet rundt dem. Og særlig fordi Norges Fiskarlag har påtatt seg et så bredt samfunnsansvar, må laget være forberedt på at debatten om hvordan laget organiserer seg er et høyst offentlig anliggende.

Hverken Norges Fiskarlag eller andre store organisasjoner eller politiske partier kan komme unna med å lukke døra i viktige spørsmål. Organiseringen av den nordnorske fiskeflåten er et slikt spørsmål, og det vil det tjene alle som vil Norges Fiskarlags beste å erkjenne. Kanskje særlig når man har valgt seg posisjon i et slags fiskeripolitisk sentrum der man snakker om de brede og gode kompromisser, mens ytterfløyene ser ut til å vinne kampen om oppmerksomheten.

På forsiden nå