×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiske innenfor grunnlinja av fartøy over 21 meter

Fiskekjøpernes Forening (FiFor) har registrert at Fiskarlaget Nord og Norges Kystfiskarlag har bedt myndighetene om å nedsette et forbud for store kystfartøy over 21 meter å fiske innenfor grunnlinja, skriver sekretær Arnold Jensen i foreningen.

Debatt

Fiskekjøpernes Forening støtter Fiskarlaget Nord og Kystfiskarlaget.

I likhet med medlemmene i disse to organisasjonene opplever også FiFor sine medlemmer negative konsekvenser når store fangster tas over korte perioder. Fiskemottakene er i stor grad avhengig av de mindre og mer stasjonære båtene som jevnlig leverer det råstoffet vi tilvirkere er avhengig av for å oppnå lønnsomhet. Når heimsjøen for disse båtene fiskes mer eller mindre tom slik det beskrives, går vi ytterligere lange perioder i møte uten tilgang på råstoff. Dette i tillegg til den ellers ujevne tilgangen vi må leve med. 

En differensiert flåte er ønskelig. Spesielt når den i sum sikrer fiskeriavhengige kystsamfunn det råstoffet de må ha for å utvikle seg. Fartøyene over 21 meter innehar den mobiliteten som de mindre båtene ikke har til å dekke store havområder og det er rikelig med fangstmuligheter langs kysten utenfor grunnlinja.

Fiskekjøpernes Forening støtter med dette havdelinga slik Fiskarlaget Nord og Norges Kystfiskarlag foreslår ovenfor myndighetene.

På forsiden nå