×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiskebåt: – Norge bør vise spesiell oppmerksomhet mot fiske og fangst i polare strøk

– Fiske og fangst utgjør mye av grunnlaget for at Norge har suverenitet over Jan Mayen, Bjørnøya og Svalbardøyene. Fiskebåt mener derfor disse næringene bør vies spesiell oppmerksomhet og at polarforskning også må ta tilbørlig hensyn til fiske og fangst i sitt arbeid, skriver Fiskebåt i et høringssvar.

Debatt

Polarforskningen bør vise spesiell oppmerksomhet mot fiske og fangst. I havområdene rundt Svalbard er fiske og fangst eneste norske økonomiske aktivitet, skriver Fiskebåt i et høringssvar om hva som bør prioriteres innen polarforskningen framover.

Norsk suverenitet
I høringssvaret viser Fiskebåt til at norsk suverenitet i nord er utfordret. EU-fartøy har utfordret snøkrabbereguleringene som er satt av Norge. Reguleringene innebærer et forbud mot at utlendinger kan fiske snøkrabbe på norsk sokkel.

– Russland har systematisk vist manglende respekt for norske regler i fiske i Svalbardsonen. De melder verken inn- eller utseiling og har en rekke reservasjoner mot det norske regelverket, skriver Fiskebåt.

Opera Svea 2

Kulldriften i Svea er historie på Svalbard. Nå er det fiske, fangst og turisme som gjelder. Arkivfoto: Rune Kr. Ellingsen

Global oppvarming
Fiskebåt viser til at global oppvarming kan føre til at viktige fiskebestander endrer utbredelse. Derfor er det viktig å forske mer på både biologiske konsekvenser av global oppvarming, men også på mulige geopolitiske utfordringer ved oppvarming i Arktis, mener Fiskebåt.

Også reiselivet bør følges tettere.

– De siste årene har det vært en betydelig økning i anløp av turistskip på Svalbard.

For tiden er det to redningshelikopter  stasjonert i Longyearbyen.

– Til tross for relativt god beredskap, vil denne bli satt på prøve dersom det oppstår hendelser med større passasjerskip. Det eneste realistiske vil være at større skip i all hovedsak må være i stand til å berge seg selv. Fiskebåt mener derfor at en må forske på hvordan en kan hindre større hendelser med skip i polare farvann, herunder utvikling av redningsutstyr tilpasset klima, heter det i høringssvaret.

Nasjonalparker
Store deler av Svalbard er vernet gjennom opprettelse av nasjonalparker, naturreservater og fuglereservater. I forbindelse med utvidelsen av Svalbards territorialfarvann fra 4 til 12 nautiske mil, ble også grensene for nasjonalparker og naturreservater endret. Resultatet er at omlag 20.000 km2 hav er vernet på Svalbard.

– Fiskebåt mener en del av strategien for norsk polarforskning må være å bidra til norsk næringsvirksomhet i polare strøk. Fiskebåt mener polarforskning må kunne bidra til en rimelig avveining mellom bruk og vern, basert på vitenskapelige kriterier.

På forsiden nå