×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiskebåt-nei til Equinors vindkraftprosjekt

Fiskebåt sier Nei til havvindparken Hywind Tampen inntil innspill om plassering av anlegget er hensyntatt.

Slik illustrerer Equinor planene for vindkraft ute på Tampen.  Foto: Equinor.

Havfiskernes organisasjon Fiskebåt har fredags ettermiddag gått ut med følgende pressemelding om Equinors vindkraftplaner, som ble kunngjort tidligere fredag: 

Fiskebåt er kjent med at Equinor sammen med partnerne på Snorre og Gullfaks i dag har bestemt seg for å bygge ut vindmølleparken Hywind Tampen.

Equinor bidrar ikke til sameksistens i havrommet
Fiskebåt har i forbindelse med prosessen kommet med konstruktive innspill som ville ført til god sameksistens mellom fiskeri og utbyggingen av havvindparken på Hywind Tampen. I det aktuelle området er det viktige fiskefelt hvor det tråles etter kolmule, makrell og sild. For å unngå at viktige fiskefelt ble skadelidende, ga Fiskebåt tidlig i prosessen konstruktive innspill, blant annet på alternativ plassering av vindmølleparken. Konkret gikk forslaget ut på at parken måtte vris slik at man plasserte den i retning langs dybdekotene. En slik vridning av anlegget ville medført at man minimerte skaden etablering av vindparken ville få for fiskeriene i området.

Etter det Fiskebåt kjenner til, har Equinor i sin plan for utbygging og drift valgt å ikke hensynta Fiskebåt sine innspill knyttet til plassering av vindmølleparken. Fiskebåt konstaterer med dette at Equnior ikke har tatt våre innspill alvorlig, og med dette klart viser manglende vilje til å sikre sameksistens i havrommet. Fiskebåt beklager dette og mener at Equinor i denne saken legger opp til en konfliktlinje mellom fiskeri og utbygging av vindkraft til havs, som vil skape betydelig utfordring når liknende prosjekter skal planlegges i fremtiden.

Statlig finansiert ødeleggelse av viktige fiskefelt
Hywind Tampen prosjektet ligger an til å bli finansiert med statlig støtte i størrelsesorden 90 % av utbyggingskostnadene. Hvis Equinor sin plan for gjennomføring av prosjektet blir godkjent, innebærer dette at man fra statlig side finansierer ødeleggelse av viktige og tradisjonelle fiskefelt.

Setter lit til våre politikere
Fiskebåt setter nå sin lit til at politiske myndigheter griper inn og krever at Equinor gjør de nødvendige korrigerer for å sikre fremtidig fiskeri i det aktuelle området. Det vil overraske oss stort hvis ansvarlige politikere ikke griper inn og krever de nødvendige endringer vi har bedt om.

Avslutningsvis presiseres det at Fiskebåt ikke er mot enhver form for utbygging av vindkraft til havs. Fiskebåt vil ikke akseptere at viktige gyte- og fiskeområder blir skadelidende eller ødelagte som følge av etablering av havbasert vindkraftanlegg.

På forsiden nå