×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiskebåt vant kampen om nestlederen

Etter kampvotering om nestledervervet ble Roger Hansen med vraket som nestleder til fordel for Jan Roger Lerbukt.

Debatten om nestledervervet kan ses fra 6 timer og 45 minutter ut i denne videoen. 

Etter at valgnemndas leder Bjarni Sigurdsson hadde lagt frem valgnemndas innstilling, samt sitt hjertesukk over prosessen, fremsatte Kystfiskarlagets representant Bjørn Jensen frem forslag om å opprettholde valgnemndas opprinnelige forslag om Roger Hansen som ny nestleder.

Den videre debatten gikk som følger:

Einar Helge Meløysund fra Nordland:  
- Vi var mange som ble overrasket og skuffet over at ikke Hans Petter Rasmussen skulle sitte ett år til i styret. Hovedgrunnen til at vi ønsker ham med videre, er at han har stor kunnskap om Råfisklagets arbeid, og lang erfaring i styret. Viktigheten av å ikke skifte ut for mange i styret på en gang, samtidig som det er viktig at nye medlemmer har med seg erfarne folk når det blåser. Hans Petter Rasmussen har over tid høstet stor respekt for sitt arbeid, sa Meløysund.

- Jeg er også helt enig med Johnny Caspersens advarsel tidligere i møtet om å dra konflikten i Norges Fiskarlag inn i Råfisklags-arbeidet. Og det er flere som er bekymret for dette fra Møre og nordover, så i så måte hadde vi helst ønsket at Hans Petter hadde villet sitte et år til, jeg beklager at det ikke skjer.

Råfisklaget Tom V 2

Tom Vegar Kiil, leder i Kystfiskarlaget.

Tom Vegar Kiil, Norges Kystfiskarlag:
- Jeg ønsker innledningsvis å påpeke at denne saken for vår del ikke dreier seg om personer. Det dreier seg om makt og innflytelse, og vi anser alle kandidater for å være fine og dyktige folk. Styreleder påpeker i sin åpningstale at konflikten i Fiskarlaget ikke må bringes inn i Råfisklaget. Det er vi i Kystfiskarlaget veldig enig i. Derimot kan det synes som om det er akkurat det som nå foregår. I sakspapirene er det tydelig at Fiskebåt og Nordland Fylkes Fiskarlag ikke ønsker at Roger Hansen skal bli nestleder i Fåfisklaget, i og med at man tar dissens på å fronte Fiskebåt sin representant. Vi er kjent med motsetningene mellom ledelsen i Nordland og Fiskarlaget Nord. Dette er ikke arenaen for å utøve slik kamp, sa Kiil.

Han viste til at Fiskebåt har vært tydelige på at de ikke aksepterer å ikke ha nestleder i Råfisklaget når de ikke har leder.
- Det er en bekymringsverdig holdning hos en eier i et samvirkeforetak som det Råfisklaget er.

Kiil sa i sitt innlegg at Kystfiskarlaget i et styremøte faktisk vurderte å spille inn Roger Hansen som leder, og ikke bare nestleder i Råfisklaget.
- Fordi vi ser at han har erfaring fra Råfisklagets styre, og fordi han er en representant fra den minste og mest tallrike fiskeflåten i lagets distrikt. Vi fikk tilbakemelding fra Roger om at han ikke ønsket at vi skulle gjøre dette fordi det ville kunne skape uro. Han ønsket ikke uro, noe som passer dårlig med beskrivelsen som har vært brukt fra enkelte. Vi slo oss derfor til ro med at han ville bli en god nestleder. Vi mener den minste flåten, med desidert høyest antall leverandører må representeres i lederduoen i Råfisklaget.

- Jeg er nå klar over at valgnemda i 12. time har endret sin innstilling i forhold til sakspapirene. Den minste flåten er ute fra lederduoen, og Fiskebåt er inne. Prosessen synes som et direkte personangrep mot Hansen, som følger opp egne årsmøtevedtak. Det er bekymringsverdig om det ikke finnes plass til den minste flåten i lederduoen i Råfisklaget.

- Jeg vil derfor oppfordre kystfiskerne fra den minste flåten fra Nordland og sørover å tenke seg veldig om i forhold til dette valget. Blir vi spilt ut mot hverandre for å styrke Fiskebåt? Blir du som delegat brukt i et maktspill? Er dere villig til å ofre egen innflytelse og gi den til Fiskebåt slik de forlanger? Hvorfor kommer denne endringen i møtet, etter hektisk møtevirksomhet kvelden før møtet? Hva tenker vi i morgen om fiskerne fra den minste flåten fra Nordland og sørover velger kandidaten fra Fiskebåt fremfor kandidaten fra kystfiskerne fordi han er fra Fiskarlaget Nord? Hva tenker politikere og folk langs kysten om dette?

- Vi blir spilt sjakk matt om vi ikke tør å stå opp for hverandre. Fiskebåt har innflytelse nok og trenger ikke klippekort på lederduoen i råfisklaget. Jeg ber dere om å stemme for Roger Hansen som nestleder i Råfisklaget, sa Tom Vegar Kiil.

Råfisklaget Einar Helge

Einar Helge Meløysund, Nordland Fylkes Fiskarlag.

Einar Helge Meløysund, replikk:
- Dette var voldsomt skyts fra Kiil. I og med at han nevner nordlandsfiskerne så vil jeg si til representantene at det var nok av skremselspropaganda den gangen Johnny Caspersen skulle velges. Men utgangspunktet må alltid være at vi velger våre beste menn, og det mente jeg da også selv om det var en del skeptikere. Disse har han, som vi alle vet, gjort til skamme.

- Det gjelder å sy sammen en slagkraftig gjeng som skal drive dette videre. Da har vi en leder fra kyst som har fokus på ferske leveranser, og jeg mener at det i tillegg er bra å ha med en som driver med frossent råstoff.

- Jeg tror det er mange med meg som mener det ikke bør knytte seg redsel rundt å velge Lerbukt inn som nestleder. Vi velger den vi mener er best for jobben, det er det dette handler om – at vi stemmer på den kandidaten som vil gjøre den beste jobben for oss. Slik jeg ser det blir dette en god miks, med Rolf Guttorm Kristoffersen som leder og Jan Roger Lerbukt som nestleder. Og så tror jeg den skremselspropagandaen til Kiil, den skal vi bare legge i restavfallsdunken.

Kurt Ludvigsen, replikk:
- Einar Helge; det er en merkelig verden vi lever i når denne arenaen skal brukes til dette. jeg synes det er forkastelig at dere kan gjøre dette, men jeg respekterer at dere gjør det. Jan Roger Lerbukt er ingen dårlig mann, det er ikke det. Men det er da heller ikke Roger Hansen. Det er ingenting som feiler Rogers erfaring, og dette er heller ikke noe Roger har bedt om. At vi skifter ut Hans Petter Rasmussen i styret handler om ei helhetsvurdering for å holde kontinuitet. Jeg vil stoppe der, før vi ramler ut i en forferdelig organisasjonsdebatt her.

Deretter tok møteleder opp saken til votering, der leder og styremedlemmene ble valgt enstemmig etter tur ved akklamasjon.

Under kampvoteringen om nestledervervet viste stemmetallet 25 for Jan Roger Lerbukt og 21 stemmer for Roger Hansen.

Dette er det nye styret i Norges Råfisklag:

Leder: Rolf Guttorm Kristoffersen
Nestleder: Jan Roger Lerbukt 

Styremedlemmer:
Fiskarlaget Nord: Roger Hansen, Skarsvåg
Nordland Fylkes Fiskarlag: Børre Johannessen, Lurøy
Fiskarlaget Midt-Norge: Ole Andreas Dahle, Bessaker
Norsk Sjømannsforbund: Kjell Otto Knoph, Lakselv
Norges Kystfiskarlag: Tom Vegar Kiil, Rotsund
Fiskebåt: Jan Roger Lerbukt, Tromsø

På forsiden nå