×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiskebåt vil oppheve landsdelsbindingene

I dag er det begrensninger i salg av ringnotfartøyer fra nord til sør. Det foreslås opphevet, og Fiskebåt støtter forslaget.

Fiskebåt peker på at dagens bindinger ikke gir nordnorske rederier full verdisetting av sine fartøyer og rettigheter.  Foto: Arkiv

I sin høringsuttalelse til regjeringens forslag om like regler for kjøp og salg av ringnotfartøyer slår Fiskebåt fast at de mener dette er en god idé.

Havfiskeflåtens organisasjon viser til at målet med ordninga var å opprettholde enn ringnotflåte og et ringnotmiljø i Nord-Norge, og i tillegg flytte eksisterende ringnotkapasitet til Nord-Norge. Flere nordnorske ringnotredere har ifølge Fiskebåt uttrykt uro for at denne instruksen hindrer vekst for den nordnorske ringnotflåten og påvirker prisen på nordnorske fartøy med ringnotkonsesjon.

 
Vil øke verdien
- Dette er også en uro som Fiskebåt deler. Fiskebåt meiner at ordninga ikke virker etter intensjonen og at en oppheving av instruksen vil gjøre markedet større og vil føre til økt markeds- og panteverdi for ringnotfartøy registrert i Nord-Norge, skriver Fiskebåt.

Fisket foregår i sør
Med tanke på landingsmønster av fangster er det ifølge Fiskebåt andre faktorer som avgjør hvor fangstene blir landet. Store deler av fisket foregår i sør, og det er derfor naturlig at også største delen av landingene skjer der, skriver Fiskebåt i sitt høringssvar.

Du kan lese hele Fiskebåts høringssvar her.

På forsiden nå