×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiskebåts dialog?

Debatt

– Er det oppfordring til god dialog når Fiskebåts styreleder i årsmøtetalen mener at andre fiskerorganisasjoner støtter populistiske grupper når disse hevder at fiskerne må ta samfunnsansvar og sørge for at også fiskeindustrien har levelige vilkår?, spør Steinar Eliassen og Arnold Jensen i Fiskekjøpernes forening. Foto: Erik Jenssen

I utgangspunktet er ærlighet om realitetene en forutsetning for god dialog. Vi er undrende og stiller oss skeptisk til Fiskebåts grunnlag for dialog når dere i deres artikkel ser fullstendig bort fra den virkeligheten som kystdistriktene opplever, nemlig faretruende nedgang i folketallet. Bedrifter og arbeidsplasser har forsvunnet langs kysten. Fiskeripolitikken har vært ført på tvers av havressursloven og Stortingets øvrige vedtak, men i henhold til Fiskebåts lobby-arbeid.
Er det oppfordring til god dialog når Fiskebåts styreleder i årsmøtetalen mener at andre fiskerorganisasjoner støtter populistiske grupper når disse hevder at fiskerne må ta samfunnsansvar og sørge for at også fiskeindustrien har levelige vilkår?
Vi kan belyse Fiskebåts holdning med eksporten av torsk som er fryst på sjøen. Ifølge offentlige tall, tilsvarer det som blir lagt igjen i form av lønninger på fryseterminaler bare ca to prosent i forhold til fisken som landes fersk fra kystflåten. Det innebærer at mens industrien skaper ett årsverk av hundre tusen kilo fisk, så trenger fryseterminalene fem millioner kilo for å ha grunnlag for ett årsverk. Grunnlaget for arbeidsplasser og bosetting forsvinner med eksporten av det ubehandlede råstoffet. Lønnsomheta går ned når bedrifter blir stående tomme uten fisk store deler av året. Næringa går glipp av markedsmakt når konkurrenter i lavkostland får tak i relativt billig råstoff som gjør at de kan tilby billigere produkt enn norsk industri kan.

Er det Fiskebåts arbeid for at kvotene skal kunne samles på stadig færre hender som gir grunnlag for dialog? Eller at Fiskebåt mener at strukturkvotene som er bestemt å være tidsbegrenset likevel skal privatiseres? Vi har ikke observert spor av at Fiskebåt tenker på andre enn sine egne medlemmer, og da er det greit for dem å snakke om dialog for å kunne fortsette sitt arbeid uten kritikk.
Det er riktig at de siste årene frem til 2019 var gode år for Norfra og en del andre av Fifors medlemmer. Men dessverre har mange av de som var medlemmer da Fifor ble etablert for 14 år siden måttet kaste inn håndkleet. Det er blant de klare bevisene på at Riksrevisjonens kritikk er berettiget og at lønnsomheten i fiskerinæringens landaktivitet er dårlig.

På forsiden nå