×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiskeflåten i sommermodus

Et stabilt linefiske etter hyse og et oppadgående seinotfiske sist uke for norske fiskefartøy. Likevel falt omsetningen med mer enn 160 millioner fra uka før.

Det  ble levert kun 550 tonn fersk torsk sist uke. Likevel var dette arten med størst verdi fersklevert.

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Fryst råstoff var størst i verdi, og der stod tråltorsken for det meste. For kystflåten var det jevnere fordeling. Torskeleveransene er nedadgående, mens seinotfisket tok seg noe opp. Hysefisket har holdt seg jevnt de siste ukene, men med større andel nå tatt på fløytline og mindre på snurrevad. Brukbare leveranser også av kongekrabbe, kystreke og vågekval.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 27 ble på 113,8 mill kroner som er foreløpige tall.

Av dette utgjorde landinger fra utenlandske frysebåter 14,6 mill kroner. Her inngikk bl.a. 720 tonn torsk til en av verdi 11,2 mill kroner og 400 tonn hyse til en verdi av 2,5 mill kroner, alt landet av 3 russiske båter. For norske båter utgjorde omsetningen 99,3 mill kroner, fordelt med 45,5 mill kroner på leveranser av ferskt råstoff og 53,7 mill kroner på fryst.

I uke 27 i fjor var ukeomsetningen 144,7 mill kroner. Av det var 12,8 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde totalt 131,9 mill kroner, hvorav 69,5 mill kroner kom etter landinger av ferskt råstoff og 62,0 mill kroner var fryst.

Oppdaterte tall for uke 26 i år viser at omsetningen nådde 278,0 mill kroner. Av det utgjorde utenlandske landinger 81,9 mill kroner. Omsetningen for norske båter var dermed på 196,1 mill kroner fordelt med 51,1 mill kroner på fersk og 144,8 mill kroner på fryst råstoff.

Totalomsetningen pr uke 27 i år nærmer seg 9 milliarder kroner. Dette er ca 650 mill kroner høyere enn til samme tid i fjor. For norske båter er det en økning på 420 mill kroner, mens utenlandske har en pluss på 230 mill kroner.

Råfisklagets omsetning bestod for det meste av fryst råstoff, der nær 1.500 tonn torsk ga en verdi på 34,4 mill kroner.

Her var det leveranse av 1.310 tonn fra 10 trålere, og 160 tonn var tatt på snurrevad. 175 tonn blåkveite til verdi 7,4 mill kroner var fordelt med 75 tonn på en autolinebåt og 100 tonn var tatt på trål, der en tråler stod for 75 tonn.

Videre inngikk 400 tonn hyse/6,6 mill kroner og 350 tonn snøkrabbe til 3,7 mill kroner i omsetningen av fryst råstoff i uke 27.

Når det gjelder omsetningen av ferskt råstoff, var torsken størst i verdi med 11,1 mill kroner, til tross for at ukekvantumet er redusert til 550 tonn.

Her stod snurrevad for 260 tonn, trål for 140 tonn, mens 110 tonn var tatt på line/autoline. Av snurrevadtorsken var 140 tonn levendetorsk.

1.820 tonn fersk sei/10,6 mill kroner var i hovedsak tatt på not, som stod for 1.390 tonn, og videre fulgte snurrevad med 300 tonn.

Vel 500 tonn hyse til verdi 5,9 mill kroner var fordelt med 460 tonn tatt på line/autoline og 40 tonn på snurrevad.

35 tonn kongekrabbe til verdi 6,1 mill kroner var fordelt med 30 tonn tatt i det regulerte fisket der 76 båter deltok med leveranser, og 5 tonn fra frifisket med leveranser fra 14 båter.

Til slutt tar vi med 35 tonn kystreke og 87 tonn kvalkjøtt, begge til verdi 3,0 mill kroner.

På forsiden nå