×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiskeflåten må betale full CO2-avgift, men får kompensasjonsordning

Regjeringen følger opp tidligere uttalelser om at fiskeflåten skal betale full CO2-avgift fra 1. januar 2020, men foreslår samtidig en kompensasjonsordning i forslaget til statsbudsjett for 2020.

Fiskeflåten får ikke lenger fritak for CO2-avgiften. Foto: Erik Jenssen

Fartøy som fisker i nære farvann betaler allerede i dag full CO2-avgift. Den er kr 1,35 pr liter i 2019. Av dette blir kr 1,06 refundert etter søknad til Garantikassen for fiskere. Dette innebærer at fiskeflåten i dag betaler 29 øre pr liter mineralolje i CO2-avgift, skriver organisasjonen Fiskebåt på sine nettsider.

- Fra og med 2020 foreslår regjeringen at CO2-avgiften skal økes til 1,45 pr liter, som er en økning på 10 øre. Fiskeflåten som fisker i nære farvann vil fortsatt få refundert kr 1,06 pr liter, men refusjonen vil være ulik for det enkelte fartøy alt etter hvor energieffektivt fartøyet er (målt i førstehåndsverdi). 

Etter dette forslaget vil fartøy som bruker mindre drivstoff enn gjennomsnittet i gruppen pr. krone fangstverdi vil komme bedre ut, mens fartøy som bruker mer vil komme dårligere ut. I gjennomsnitt vil avgiftsbelastningen for fiskeflåten øke fra 29 øre pr liter til 39 øre pr liter, skriver Fiskebåt.

Organisasjonen har vært positiv til at kompensasjonsordningen ordnes i ulike grupper, fordi de ulike fartøygruppene har ulike forutsetninger for energieffektiv drift. 

På forsiden nå