×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiskeflytting påvist fra Tromsø

Tromsø-forskerne Maria Fossheim og Raul Primicerio har funnet ut at fiskesamfunn i Barentshavet flytter seg raskere enn det FNs klimapanel anslår.

Maria Fossheim og Raul Primicerio sammen med prodekan Michaela Aschan. Foto: Gunnar Sætra, Havforskningsinstituttet

I det nordlige Barentshavet har det blitt varmere og mindre is, og samtidig større tetthet av blant andre torsk, hyse, gapeflyndre, snabeluer og tverrhalet langebarn.

Sammen med flere kolleger publiserte Fossheim (Havforskningsinstituttet) og Primicerio (UiT) i går en artikkel på det vitenskapelige nettstedet Nature Climate Change om forandringene som skjer i fiskesamfunnene i Barentshavet. De har også skrevet en populærvitenskapelig artikkel som er publisert på Aftenposten Viten   hvor de i kortform redegjør for innholdet i den vitenskapelige artikkelen. Forskerne som har bidratt til artikkelen er ansatt ved Havforskningsinstituttet, UiT Norges arktiske universitet og det russiske havforskningsinstituttet Pinro i Murmansk.

Funnene i den vitenskapelige artikkelen bygger på observasjoner som er gjort under Havforskningsinstituttets årlige økosystemtokt. Siden 2004 har toktet blitt gjennomført hver høst – fra midten av august til slutten av september.  Funnene i artikkelen baserer seg på data fra perioden 2004 – 2012.

På forsiden nå