×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Fiskeindustrien har god kontroll på pandemien

De lokale fiskeribedriftene har gode system og god oversikt i forkant av årets vinterfiske.

Fiskeindustrien på Røst og lokale myndigheter har gått gjennom pandemi-beredskapen foran vinterfisket. Foto: Arkivfoto

Det skriver ordfører Elisabeth Mikalsen på Røst i en pressemelding.

elisabeth Mikalsen foto lofotkraft

Elisabeth Mikalsen Foto Lofotkraft

I uke 2 har fem fiskeribedrifter på Røst deltatt på en table-top øvelse for fiskeindustrien i forbindelse med koronasituasjonen. Målet var å øve bedriftenes håndteringsevne i forbindelse med mottak av sesongarbeidere under den pågående koronapandemien, slik at risikoen for covid19-utbrudd på Røst reduseres mest mulig.

Teknisk sjef Tom Ragnar Pedersen Foto Røst kommune

Tom Ragnar Pedersen er beredskapskoordinator Foto Røst kommune.

Tom Ragnar Pedersen, kommunens beredskapskoordinator, konkluderer på samme måte som ordføreren etter gjennomføring av «øvelse skrei»

Gjennom øvelsene har kommunen fått god innsikt i de aktuelle bedriftenes systemer og rutiner. Kommunes inntrykk er at bedriftene har god kjennskap til regelverket og har gode rutiner for å fange opp uregelmessigheter. Bedriftene har også lagt godt til rette for gjennomføring av karantene.

Bedriftene har mellom annet etablert bringeordning for mat til egne ansatte som sitter i karantene. Dette for å unngå at personer i reisekarantene skal gå på butikken i denne perioden.

Det er en god og konstruktiv dialog mellom kommune og næringsliv rundt denne situasjonen.

På forsiden nå