Kyst og Fjord

Fisken skal frem

Finnmark inn med 750 millioner til en ‹‹fisk til marked pakke››.

3/4 milliarder er det Finnmark fylkeskommune legger på bordet i dag for å utbedre veier og fergestrekninger i fylket slik at transportører av fisk får en bedre hverdag.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Elendige veier og små ferger som skal gå over værharde strekninger. Det er hverdagen for dem som driver med transport i store deler av Finnmark fylke. Arbeiderpartiet, SV og KrF har foreslått en storstilt satsning på veir og fergeforbindelser i sitt forslag til budsjett. Budsjettet blir vedtatt i fylkestinget i dag. Dermed kan transportører av fisk begynne å se lys i enden av tunnelen og gode veier for bilene som henter fisken rundt om i Finnmark.

Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech , AP, har på vegne av Arbeiderpartiet, SV og KrF sednt ut en pressemelding i sakens anledning:

«Vi investerer for over 2 milliarder i Finnmark. Samferdsel, med båt og fylkesveier og skoler vil få et betydelig og nødvendig løft» sier fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech.

 «Vi har store veiprosjekter som vi vil igangsette, FV888 fra Ifjord til Lebesby og FV98 Ifjord til Lakselv bevilges 400 millioner. At vi skal investere over 750 millioner i en fisk til marked pakke, på vei som vil bety mye for næringsliv og distrikt. Dette vil føre til at sjømat kan bli fraktet raskt til markedet» forteller Bech.

Prosjektet omfatter FV890/FV891 mellom Tana bru og Båtsfjord/Berlevåg, slik at modulvogntog kan kjøre på strekningen. Pakken omfatter også en ferdigstillelse av Ifjord vei prosjektet. Det legges også opp til en satsning på bruer på 200 millioner, mindre veiprosjekter får også en økt bevilgning på 200 millioner samt at vi satser på intelligente trafikksystemer. 

«Dette er den største satsningen på fylkesveier noensinne i Finnmark.», sier Tarjei Jensen Bech.

I tillegg til stor satsning på fylkesveier ønsker man å gå til innkjøp av en ny ferge på Hasvik-sambandet.

«Vi bevilger 150 millioner til en større ferge til Hasvik-sambandet. Tiltaket vil gjennomføres i 2021. Dette er en sak vi vet har betydd mye for samfunnet i Hasvik kommune.»

Opprettet 13.12.2018 12:56. Sist oppdatert 13.12.2018 12:58

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS