×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fiskere settes under overvåkning

Danske fiskere må heretter finne seg i å bli overvåket. Danske myndigheter har bestemt at fiskebåtene må installere overvåkningskameraer som viser all fangst om bord.

Nå må danske fiskere innfinne seg i å bli kameraovervåket om bord. Først ute er de som tråler i Kattegatt. Foto: Scanfishphoto

Det er kystmagasinet.no som skriver om de danske fiskerne Martin Vinther Larsen og Klaus Rosenfeldt Hansen som nå truer med å gå i land, etter at de har fått pålegg om å montere overvåkningskamera om bord i båten.

Trålerne først
Danske myndigheter mener at en elektronisk overvåking av fiskeriet er den riktige veien å gå for å få på plass en grønnere og mer bærekraftig fiskeriforvaltning.

- Det første fiskeriet som pålegges å installere kameraer er bunntrålere som fisker i Kattegatt. Her har fartøyene en bifangstkvote på 130 tonn. 80 tonn er forbeholdt fartøyer som godtar at det installeres kameraer om bord, skriver kystmagasinet.

Lignende forslag i Norge
Også i Norge vil kameraovervåking være et av tiltakene myndighetene vil vurdere i kampen mot fiskefusk. I det såkalte fiskefuskutvalget som la fram sin rapport i fjor, foreslår de blant annet kameraovervåkede fiskemottak. 

I tillegg presenterte utvalget en rekke punkter som de mener kan tas i bruk for å få en bedre kontroll over fiskeressursene:

 • Rapportering også for alle båter under 13 meter.
 • Måleutstyr for fangstberegning.
 • Kar vil antallsestimering for bunnfisk og krabbe både på sjø og land.
 • Krav til automatiske veie og målesystemer både på sjø og land.
 • Kameraovervåkning på landanlegg.
 • Elektronisk fraktbrev.
 • Alle innsamlede data, inkludert pris skal være offentlig tilgjengelige.
 • Etablere felles overvåkningssentral.
 • Gi statsadvokatene i Troms/Finnmark og Rogaland et utvidet ansvar.
 • Etablere etterretningssenter for fiskerisaker i Økokrim.
 • Etablere et «fiskeripoliti» i enkelte distrikter, etter modell av dyrepolitiet.
 • Opprette to fiskekrimsentre.
 • Drive effektiv datautveksling, sørge for at taushetsplikten ikke står i vegen for informasjonsutveksling. 

På forsiden nå