×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fisket foregår mest i Finnmark

Det er på finnmarkskysten det skjer for tiden, og av redskapene er det størst aktivitet i snurrevadfisket etter torsk, hyse og sei. Det landes fortsatt levendetorsk i Båtsfjord, imidlertid er det en betydelig reduksjon i årets fiske sammenlignet med 2019. For hele råfisklagets distrikt er det en nedgang i rognkjeksfisket fra uka før.

Breivikbotn er en av havnene som har stor aktivitet for tiden.

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 20 ble på 173,6 mill kroner (foreløpig tall). Inkludert i tallet er 35,2 mill kroner fra utenlandske fartøy, etter omsetning av 2.010 tonn frosset råstoff med torsk, flekksteinbit, blåkveite og hyse fra tre russiske og tre estlandske fartøy. Omsetningen for norske båter utgjorde 138,4 mill kroner, fordelt med 74,8 mill kroner på fersk og 63,5 mill kroner på fryst råstoff.

Til sammenligning hadde vi i uke 20 i fjor ei omsetning på 233,6 mill. kroner. Av det var 53,7 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter. Omsetningen for norske båter utgjorde 179,8 mill. kroner, hvorav 78,2 mill kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, og 100,7 var fra fryst råstoff.

Råfisklagets omsetning pr uke 20 er nå oppe i 7,65 milliarder kroner, og er med det 150 millioner kr høyere enn til samme tid i fjor. For utenlandske fangster er det en reduksjon på 85 mill kroner. For norske båter er økingen dermed på 235 mill kroner. Her er fryst råstoff opp med 12 mill kroner, fra 1.766 mill kroner i fjor til 1.778 mill kroner i år. For fersklevert råstoff er omsetningen økt med 225 mill kroner, fra 4.150 mill kroner i fjor til 4.375 mill kroner i år. Leveransene av fersk torsk er 2.590 tonn lavere (-2 %) enn til samme tid i fjor. 161.175 tonn er omsatt pr uke 20 i år, mot 163.770 tonn til samme tid i fjor, men verdien er likevel økt med 283 mill kroner, fra 3.481 til 3.765 mill kroner.

Omsetningen av fryst råstoff var på 63,5 mill kroner, der 516 tonn torsk, 1.859 tonn sei, 719 tonn hyse og 687 tonn reke utgjorde 13-19 mill kroner hver, det meste tatt på trål.

Ferskomsetningen av torsk i uke 20 var på 2.213 tonn til verdi 48,2 mill. kroner. I Øst-Finnmark ble det levert 958 tonn, snurrevad og line har størst aktivitet med hhv. 620 og 235 tonn. Videre var det levert 760 tonn i Vest-Finnmark, her er det størst aktivitet på snurrevad med 680 tonn av totalen. I Troms er det levert 190 tonn, 210 tonn i Vesterålen, 90 tonn i Lofoten. Snurrevad er dominerende som redskap i Troms og Vesterålen, mens det er jevnere fordeling mellom snurrevad og gam i Lofoten. I resterende soner er det landet kvanta fra 1-6 tonn.

Omsetningen av fersk hyse i uke 20 ble på 1.330 tonn /8,3 mill kroner, en økning fra uke 19 når det var landet 1.270 tonn/7,8 mill.kroner. Størst aktivitet er det i snurrevadfisket, på Finnmarka hvor det er landet 790 tonn i Øst-Finnmark og 450 tonn i Vest-Finnmark. Av snurrevadkvantumet er 260 tonn levert levende i Båtsfjord. Per uke 20 er det levert totalt 850 tonn levende mot 440 tonn til samme tid i 2019. Videre er det levert 45 tonn i Troms, hvorav 40 tonn på snurrevad. I Vesterålen er det levert 20 tonn,hvorav 17 tonn fra autoline. I resterende soner er det levert fra 1-12 tonn med garn som største redskap.

Omsetningen av fersk sei i uke 20 ble på 910 tonn /5,9 mill.kroner. I likhet med torsk og hyse er det også for seien størst aktivitet på Finnmarka. I Øst-Finnmark er det levert 70 tonn og 380 tonn i Vest-Finnmark i begge soner er det snurrevad som dominerer. Videre er det landet 60 tonn i Troms, hvorav 40 tonn på garn. I Vesterålen er det landet 80 tonn hvorav 40 tonn på garn og 40 tonn på snurrevad. I Lofoten er det landet 55 tonn, der garn står for 50 tonn av dette. For sonene Helgeland samt Nord- og Sør-Trøndelag er det landet 8-20 tonn hovedsakelig tatt på garn. Nordmøre er nest største sone som følge av notfisket etter sei, total er det levert 200 tonn fordelt med 90 tonn på Smøla og 110 tonn på Averøy. Notfisket ligger langt bak fjoråret, per uke 20 i 2019 var det landet 2.990 tonn fra notfanget sei mot 950 tonn hittil i år, en nedgang på 2.040 tonn.

Omsetningen av rognkjeks i uke 20 ble på 27 tonn /0,44 mill.kroner omsatt rund, og et rognkvantum på 11 tonn til verdi 0,9 mill kroner. En nedgang fra uke 19 når det var levert 77,7 tonn rund og 15,7 tonn rogn.

Rundkvantumet er størst i Troms der 14 tonn er levert i Senja kommune, deretter følger Nordkapp kommune med 4 tonn, og 2-4 tonn i Tromsø, Øksnes og Loppa kommune. Av rognkvantumet var størst andellevert Andøy og Karlsøy kommune med hvv. 5,1 og 1,5 tonn av totalen. Totalt så langt i år er det omsatt 439 tonn rund rognkjeks/7,0 mill kroner og 79 tonn rogn /6,6 mill kroner. Tilsvarende tall i fjor var 250 tonn rund /3,5 mill kroner og 137 tonn rogn / I 0,8 mill kroner. Alt omregnet i rognkvantum når vi bruker 6,7 som omregningsfaktor for rund/rå rogn, gir 144 tonn rå rogn i år, mot 208 tonn pr uke 20 i fjor. Totalkvantumet er altså ned i år, noe som for en stor del skyldes vanskelig driftsforhold, og en økende andeler levert rund.  I fjor endte vi med 265 tonn alt omregnet til rognkvantum, da med 385 tonn levert rund og 207 tonn levert som rogn.

I uke 20 leverte 6 fartøy 112 tonn torsk til levende lagring, mot 330 tonn fra 11 fartøy i uke 19. Alt er levert Båtsfjorden. Fra oppstarten av årets levendelagringssesong er det per uke 20 leve rt 3.524 tonn torsk til levende lagring, totalt har det vært 17 aktive fartøy. Per uke 19 i 2019 var det til sammenligning levert 7.1 84 tonn av 23 aktive fartøy. En nedgang på totalt 51 % fra 2019 til 2020, jevnt over er det altså nedgang, men det er enkeltanlegg som utmerker seg med økning. Henningsvær og et av anleggene i Båtsfjord har et høyere kvantum i år enn i 2020. Totalkvantumet hittil i 2020 fordeler seg på mottaksanleggene Ballstad, begge anleggene i Båtsfjord, Eiterfjorden, Helligvær, Henningsvær, Hjelmsøya, Kvalfjord, Myre, Melbu, Røst, Staven og Værøy.

På forsiden nå