×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fjernet 20 km spøkelsesgarn

20 kilometer spøkelsesgarn, 39 kilometer line, 172 kilometer tau, 2669 teiner samt hundrevis av bøyer og ankere. Dette er fangsten etter årets opprydningsaksjon på fiskefeltene.

2669 teiner med over 15.000 krabber ble fjernet under årets opprydningsaksjon. Foto: Arkiv

I tillegg kommer mer enn 11 tonn død fisk som stod i garnene, pluss mer enn 15 000 krabber.

- Aksjonen, som ble gjennomført i august og september innbragte rundt 100 tonn med tapte fiskeredskaper mellom Ålesund og Svalbard, skriver Fiskeridirektoratet. Direktoratet har gjennomført årlige oppryddingsekspedisjoner av kasserte og forlatte fiskeredskaper i snart 40 år. Det er imidlertid første gang man har dekket et så stort område.

- Marin forsøpling er et miljøproblem, som vi må løse raskt. Vi kan ikke la fiskeutstyr forbli på havbunnen og fortsette å fiske fisk over lange perioder. Både yrkesfiskere og fritidsfiskere må bli enda mer flittige med å rapportere tapt utstyr, skriver direktoratet.

Det er ikke noe forbud mot å miste fiskeredskaper, men det er ulovlig å ikke rapportere om tapet. Aksjonen har også avdekket regulær dumping av utstyr. – Dette er ikke bare marin forsøpling, men kan også bidra til ytterligere tap av fiskeredskap. Det er trist å se.

Direktoratets samarbeid med fiskere har vært positivt i løpet av ekspedisjonen. Selv om det ble brukt et stort fartøy med god lagringskapasitet i ekspedisjonen, var arbeidet likevel krevende, spesielt på kveitefelt i nord, der værforholdene var svært dårlige.

Du kan lese mer om saken på Fiskeridirektoratets nettsider. Klikk her.

På forsiden nå