Kyst og Fjord

Flere drukninger enn trafikkdrepte

Hittil i år har 77 mennesker mistet livet som følge av drukning mens 63 mennesker ble drept i veitrafikkulykker. Dermed kan 2018 bli det første året med flere drukningsdødsfall enn trafikkdrepte.

Åtte personer druknet i august.

Foto: Redningsselskapet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst
 
 

 

– Forebygging av drukningsdødsfall er like viktig som trafikksikkerhet og vi ber derfor regjeringen og stortinget om å prioritere områdene på samme nivå i statsbudsjettet for neste år. Sommerens dystre drukningsstatistikk forteller oss at det er på høy tid med stor nasjonal kampanje med mål om å redusere antallet drukningsulykker, sier generalsekretær Rikke Lind. 

Redningsselskapet ber nå myndighetene trappe opp forebyggingsarbeidet og sette av midler til en nasjonal kampanje i neste års statsbudsjett. For å redusere antallet drukningsulykker mener Redningsselskapet kampanjen må nyttiggjøre seg av frivilligheten. 

– Tusenvis av frivillige langs kysten kan mobiliseres gjennom praktiske aktiviteter, som for eksempel sjøredning, livredning og opplæring for folk som oppholder seg i og ved vann som brygger og strender, sier generalsekretær Rikke Lind. 

August-tallene viser at 8 personer mistet livet som følge av drukning. Flest drukninger så langt i år har skjedd i Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Østfold og Telemark – alle med 7 drukninger hver. Følg lenke under for utfyllende drukningsstatistikk. 

Flere drukner i forbindelse med bading     

Så langt i år har totalt 18 personer druknet i forbindelse med bading og av disse var 16 personer under 25 år. Fem av disse har skjedd i forbindelse med bading. Men det er også mange hendelser som går bra. Philip Brackenbury (12) fra Porsgrunn og Kristoffer Berglund (15) fra Mo i Rana fikk i går Redningsselskapets diplom for heltemodig og livreddende innsats på direkten i God morgen Norge på TV2. Philip reddet broren sin Alexander (14) fra å drukne i forbindelse med en stupeulykke og Kristoffer får utmerkelsen for å ha reddet en livløs 4-åring fra å drukne under bading. 

– Jeg er bare glad for å kunne hjelpe til og at alt gikk bra med gutten vi fikk opp av elva. I vannet er det fort gjort at noe går galt og derfor er det så viktig at vi kan snakke om det, lære av det og forberede oss på at noe slikt kan skje, sier Kristoffer Berglund.

Opprettet 18.09.2018 11:51. Sist oppdatert 18.09.2018 11:51

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS