Kyst og Fjord

Flere kontroller

I vinter har Fiskeridirektoratet hatt utvidet kontroll med torskefiskeriene i de nordlige regionene.

«Rind» gjennomførte 40 kontroller under torskefisket i Lofoten og Vesterålen i vinter.

Foto: Fiskeridirektoratet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

På sjø og land har vi avdekket til sammen 81 brudd på regelverket. Bedre kommunikasjon mellom næringen og direktoratet har også vært et mål under kontrollene, melder direktoratet på sine nettsider.

I region Nord, som omfatter Troms og Finnmark, er det i perioden den utvidete kontrollen foregikk registrert 37 brudd på regelverket. Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har foretatt 40 ulike kontroller på fiskefeltene i Lofoten og Vesterålen og 18 av disse har ført til en eller annen form for reaksjon fra direktoratet.

Region Nordland har avdekket 26 brudd på regelverket der seks forhold resulterte i advarsler på stedet, mens 20 saker kan enten bli politianmeldt eller resultere i overtredelsesgebyr ilagt av Fiskeridirektoratet.

Mangelfull rapportering og brudd på landingsforskriften

De fleste av avvikene dreier seg om mangelfull fangstrapportering, brudd på landingsforskriften om veiing og adskillelse av fangst og manglende signering av sluttsedler. Kontrollene har også avdekket feil bruk av omregningsfaktor og brudd på journalplikten.

I noen tilfeller ble det avdekket at en annen enn eier sto om bord i fartøyer som fisket i åpen gruppe. Dette er brudd på deltakervilkårene og vil bli nærmere fulgt opp.

– Resultatene viser hvor viktig Fiskeridirektoratets tilstedeværelse og risikobaserte kontroll er. Det begås dessverre fortsatt lovbrudd, men vi fortsetter arbeidet for å ta dem som ødelegger for det store flertallet av lovlydige i fiskerinæringen, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Bruker analyse og ny teknologi

Den utvidete kontrollen har først og fremst vært gjennomført i Lofoten, Vesterålen og Finnmark. Inspektørene i Fiskeridirektoratet har vært til stede på fiskefeltene og på landanleggene.

– Vi er ikke spesielt ute etter å ta flest mulig, men at vi er synlige på havet og ved anleggene på land har nok ført til at vi har avdekket flere regelbrudd enn vi vanligvis gjør ved kontroll. Samtidig har økt synlighet på både hav og land forebyggende og preventiv effekt. Men det er viktig for meg å presisere at tilstedeværelse ikke er den eneste metoden Fiskeridirektoratet bruker for å jobbe mot fiskerikriminalitet. Direktoratet analyserer data, vurderer hvor risikoen for lovbrudd er størst og tar i bruk ny teknologi for å utøve en moderne ressurskontroll, sier Holmefjord.

God kommunikasjon

Å kommunisere med fiskerne og landanleggene har vært viktig i den utvidete kontrollen. En tydelig, men god tone vil kunne virke forebyggende. I mange tilfeller fungerer inspektørene fra Fiskeridirektoratet som rådgivere og meglere ved for eksempel redskapskonflikter.

– Tilbakemeldingene fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste, region Nordland og region Nord er entydige på at god dialog er konfliktdempende. Dermed bidrar vi til større forståelse for regelverket og at vi i en del tilfeller hjelper til med å løse potensielle og reelle konflikter mellom ulike redskapsgrupper, spesielt i Lofoten der tettheten mellom de ulike redskapene er stor når aktiviteten er på det høyeste, sier Holmefjord.

Opprettet 19.04.2018 10:55. Sist oppdatert 19.04.2018 10:55

Kommenter via Facebook

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

Uoffisiell verdensrekord 17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

Svindlet Garantikassen En fisker står tiltalt for grovt bedrageri mot Garantikassen for fiskere.

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS