×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Flere større fartøy på fiskefeltene

Mens fiskeflåten generelt blir mindre har antall fiskefartøy over 28 meter økte med seks prosent i 2019. Det er nå registrert 256 fartøy i denne størrelsesgruppen, viser årstallene fra Fiskeridirektoratet.

Fiskefartøy i i gruppen over 28 meter økte i 2019. For de andre flåtegruppen var det en jevn reduksjon.

Kyst og Fjord har presentert utviklingen i på fylkesnivå tidligere i år. Nå er Fiskeridirektoratet ute med de samlede årstallene, som viser en liten reduksjon både i antall fiskere og fartøy i året som er tilbakelagt.

Liten reduksjon
Ved utgangen av 2019 var det registrert 5 978 fiskefartøy og 11 054 fiskere i Norge. Antall fiskefartøy er redusert med 0,7 prosent, mens antall fiskere i fiskermanntallet er redusert med 1,5 prosent sammenlignet med utgangen av 2018 viser de foreløpige oversikter utarbeidet av Fiskeridirektoratet.

Fiskefartøy

Utviklingen av antall fiskefartøy (Grafikk: Fiskeridirektoratet).

Flere store fartøy
Antall registrerte fiskefartøy er redusert fra 6 018 ved utgangen av 2018 til 5 978 ved utgangen av 2019. I 2019 har det vært en økning i antall fiskefartøy i størrelsen 28 meter og over på 6 prosent. Ved utgangen av 2019 var det registrert 256 fartøy i denne størrelsesgruppen. Også antall fiskefartøy i størrelsesgruppen 11-15 meter og 21-28 meter har økt noe fra 2018 til 2019. For fartøy i størrelsen under 11 meter og i størrelselgruppen 15-21 meter har det vært en reduksjon i antall merkeregistrerte fartøy.

fiskere

Utvikling av antall fiskere (Grafikk: Fiskeridirektoratet).

Færre hovedyrkesfiskere
Etter noen år med økning i antall fiskere med fiske som hovedyrke (blad B) var det en liten nedgang fra 2018 til 2019. Ved utgangen av 2019 var det registrert 9 444 fiskere som har fiske som hovedyrke. Dette er en nedgang på 0,7 prosent fra 2018 da det var registrert 9 514 hovedyrkesfiskere. Antall fiskere som har fiske som biyrke (blad A) er redusert med 5,6 prosent fra 1 705 i 2018 til 1 610 i 2019.

Flere kvinner
Det var registrert 329 kvinner med fiske som hovedyrke ved utgangen av 2019. Dette er en økning fra 325 ved utgangen av 2018.

Alderssammensetningen for registrerte fiskere som har fiske som hovedyrke er relativt stabil fra år til år, men over tid har det vært en økning i andelen eldre fiskere. Tall for 2019 viser at 20,6 prosent av registrerte fiskere er under 30 år og 20,7 prosent er 60 år og eldre.

På forsiden nå