Kyst og Fjord

Flytter trål og snurrevad

Fiskeridirektoratet stenger Røstbanken, Vesterålsbanken og deler av Snaget for trål og snurrevad. Og åpner Sveinsgrunnen og Malangsgrunnen.

Trålere og snurrevadbåter må flytte felt.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

De nye reglene ser dermed slik ut:

Der er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Røstbanken utenfor Nordland, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:       

            1. Nord 68 grader 14,5 minutter.      Øst 010 grader 51,0 minutter.

            2. Nord 68 grader 27,0 minutter.      Øst 011 grader 28,5 minutter.

            3. Nord 68 grader 31,5 minutter.      Øst 012 grader 00,7 minutter.

            4. Nord 68 grader 31,5 minutter.      Øst 012 grader 36,0 minutter.

            5. Nord 68 grader 10,5 minutter.      Øst 011 grader 54,5 minutter.

            herfra videre til posisjon 1.

Videre er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Vesterålsbanken utenfor Nordland, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:        

            1. Nord 68 grader 53,5 minutter.      Øst 013 grader 19,2 minutter.

            2. Nord 69 grader 15,0 minutter.      Øst 014 grader 30,0 minutter.

            3. Nord 69 grader 12,0 minutter.      Øst 014 grader 40,0 minutter.

            4. Nord 68 grader 51,0 minutter.      Øst 013 grader 50,3 minutter.

            herfra videre til posisjon 1.

 

Det er også forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nordøst på Snaget utenfor Finnmark, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

            1. Nord 71 grader 03,2 minutter.      Øst 021 grader 50,5 minutter.

            2. Nord 71 grader 09,0 minutter.      Øst 021 grader 22,0 minutter.

            3. Nord 71 grader 14,0 minutter.      Øst 021 grader 53,5 minutter.

            4. Nord 71 grader 10,5 minutter.      Øst 022 grader 06,0 minutter.

            herfra videre til posisjon 1.

 

Opprettet 09.08.2017 08:07. Sist oppdatert 09.08.2017 08:07

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS