Kyst og Fjord

Flytter trål og snurrevad

Fiskeridirektoratet stenger Røstbanken, Vesterålsbanken og deler av Snaget for trål og snurrevad. Og åpner Sveinsgrunnen og Malangsgrunnen.

Trålere og snurrevadbåter må flytte felt.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

De nye reglene ser dermed slik ut:

Der er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Røstbanken utenfor Nordland, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:       

            1. Nord 68 grader 14,5 minutter.      Øst 010 grader 51,0 minutter.

            2. Nord 68 grader 27,0 minutter.      Øst 011 grader 28,5 minutter.

            3. Nord 68 grader 31,5 minutter.      Øst 012 grader 00,7 minutter.

            4. Nord 68 grader 31,5 minutter.      Øst 012 grader 36,0 minutter.

            5. Nord 68 grader 10,5 minutter.      Øst 011 grader 54,5 minutter.

            herfra videre til posisjon 1.

Videre er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Vesterålsbanken utenfor Nordland, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:        

            1. Nord 68 grader 53,5 minutter.      Øst 013 grader 19,2 minutter.

            2. Nord 69 grader 15,0 minutter.      Øst 014 grader 30,0 minutter.

            3. Nord 69 grader 12,0 minutter.      Øst 014 grader 40,0 minutter.

            4. Nord 68 grader 51,0 minutter.      Øst 013 grader 50,3 minutter.

            herfra videre til posisjon 1.

 

Det er også forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område nordøst på Snaget utenfor Finnmark, innenfor Norges økonomiske sone, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

            1. Nord 71 grader 03,2 minutter.      Øst 021 grader 50,5 minutter.

            2. Nord 71 grader 09,0 minutter.      Øst 021 grader 22,0 minutter.

            3. Nord 71 grader 14,0 minutter.      Øst 021 grader 53,5 minutter.

            4. Nord 71 grader 10,5 minutter.      Øst 022 grader 06,0 minutter.

            herfra videre til posisjon 1.

 

Opprettet 09.08.2017 08:07. Sist oppdatert 09.08.2017 08:07

Kommenter via Facebook

Sjømatrådet ruller ut Sjømatrådet ruller i disse dager ut et nytt globalt markedsføringskonsept.

Sei for åtte mill Seien levert fersk utgjorde 1.190 tonn i kvantum og 8,2 mill kroner i verdi.

Tillater lys Fiskeridirektøren med melding.

Mindre torsk i NAFO Det blir 20 prosent mindre Newfoundland-torsk å fiske på neste år.

Åpnes for trål Åpning av et område på Leirdjupet, innenfor Fiskevernsonen rundt Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS