Kyst og Fjord

Første norske snøkrabbetokt

 I natt starter det første snøkrabbetoktet i regi av Havforskningsinstituttet.

Ann Merete Hjelset er toktleder under snøkrabbetoktet. Her er hun sammmen med skipper Kjell Endresen (i midten) og havforsker Jan H. Sundet.

Foto: Gunnar Sætra
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 

– Dette blir det første norske toktet hvor vi kun skal kartlegge snøkrabbe, sier toktleder og havforsker Ann Merete Hjelset.

Natt til lørdag legger leiefartøyet «Prowess» fra kai i Tromsø og setter kursen nordover.
– Under dette toktet skal vi kartlegge området sørøst i fiskevernsonen ved Svalbard, forteller Hjelset.

Kartlegger utbredelsesområdet

Hjelset og kollegene hennes tar sikte på å kartlegge utbredelsesområdet til snøkrabba.
– Derfor kommer vi til å dekke andre områder enn der snøkrabbefartøyene vanligvis fisker. De setter teinene sine på steder hvor det er store krabbeforekomster. Vi skal operere i utkanten av de kjente krabbeområdene for å finne ut hvor langt vest og nord den har kommet. Vi legger ikke opp til å lange mengdeberegninger av snøkrabbebestanden etter dette toktet, forteller hun.

Har spredt seg fra sørøst

Den første snøkrabbeobservasjonen i Barentshavet fant sted i 1996, på Gåsbanken. Deretter har arten spredt seg over store områder øst i Barentshavet.
– Fram til nå har vi kartlagt snøkrabbebestanden i forbindelse med økosystemtoktet som gjennomføres hver høst. Det er et omfattende tokt som tar sikte på å kartlegge Barentshavet «fra A til Å». Dette toktet er mer målretta mot snøkrabba og vil gi oss mer presis informasjon om bestanden, avslutter Hjelset.  

Opprettet 15.06.2018 15:06. Sist oppdatert 15.06.2018 15:06

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS