Kyst og Fjord

Første norske snøkrabbetokt

 I natt starter det første snøkrabbetoktet i regi av Havforskningsinstituttet.

Ann Merete Hjelset er toktleder under snøkrabbetoktet. Her er hun sammmen med skipper Kjell Endresen (i midten) og havforsker Jan H. Sundet.

Foto: Gunnar Sætra
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 

– Dette blir det første norske toktet hvor vi kun skal kartlegge snøkrabbe, sier toktleder og havforsker Ann Merete Hjelset.

Natt til lørdag legger leiefartøyet «Prowess» fra kai i Tromsø og setter kursen nordover.
– Under dette toktet skal vi kartlegge området sørøst i fiskevernsonen ved Svalbard, forteller Hjelset.

Kartlegger utbredelsesområdet

Hjelset og kollegene hennes tar sikte på å kartlegge utbredelsesområdet til snøkrabba.
– Derfor kommer vi til å dekke andre områder enn der snøkrabbefartøyene vanligvis fisker. De setter teinene sine på steder hvor det er store krabbeforekomster. Vi skal operere i utkanten av de kjente krabbeområdene for å finne ut hvor langt vest og nord den har kommet. Vi legger ikke opp til å lange mengdeberegninger av snøkrabbebestanden etter dette toktet, forteller hun.

Har spredt seg fra sørøst

Den første snøkrabbeobservasjonen i Barentshavet fant sted i 1996, på Gåsbanken. Deretter har arten spredt seg over store områder øst i Barentshavet.
– Fram til nå har vi kartlagt snøkrabbebestanden i forbindelse med økosystemtoktet som gjennomføres hver høst. Det er et omfattende tokt som tar sikte på å kartlegge Barentshavet «fra A til Å». Dette toktet er mer målretta mot snøkrabba og vil gi oss mer presis informasjon om bestanden, avslutter Hjelset.  

Opprettet 15.06.2018 15:06. Sist oppdatert 15.06.2018 15:06

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS