×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Første sildefangst fra Norskehavet

Forrige uke kom første sildefangst fra Norskehavet.

"Selvåg Senior" leverte sist uke sesongens første fangst fra Norskehavet. Foto: Egersund Herøy AS

Tross mye dårlig vær ute i havet omsatte Sildelaget sist uke 22.700 tonn med NVG sild. Av dette har ringnot bidratt med 13.000 tonn, kyst 7.300 tonn og trål 2.400 tonn.

Silda som sto i Kvænangen var i hovedsak trukket ut og det ble bare tatt noen få fangster her. Fra dette område og videre ut til Tromsøflaket er det fisket 6.100 t. Sildestørrelsene varierer fra 178 -258 gram, med snitt på 228 gram, skriver Kenneth Garvik i Sildelagets omsetningsavdeling i sin ukesrapport.

Fra innsiden av Lofoten har fire båter fisket 425 tonn. Størrelsen her ligger på rundt 250 gram og dette er i stor grad lokal sild som står i dette område hele året.

- Tirsdag fikk vi første fangst fra Norskehavet da «Selvåg Senior» meldte inn 930 tonn tatt med trål. Fra området rundt 100 n.mil vest av Værøy er det fisket totalt 16.200 t. Som vanlig er det eldre årsklasser i dette område og snittvektene ligger i området 334- 415 gram, med 354 i snitt.

Da silda i dette område i hovedsak har stått dypt både på dag, - og nattestid er det trål som har vært det mest egnede redskap, og det er innmeldt 10.600 t med trål fra Norskehavet.

Vi må tilbake til slutten av november for å finne siste fangst med stor sild, og interessen fra kjøperne har vært meget god for denne silda. Flere båter har derfor tatt løs for sildefiske. Usikkerheten i kommende uke er værforholdene, der lavtrykkene står i kø fra vest.

På forsiden nå