×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Første sjølforsynte AIS-stasjon

Kystverket satte 13. september opp en ny type solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på øya Prins Karls Forland utenfor vestkysten av Spitsbergen.

Fra monteringa av den nye AIS-stasjonen som skal klare seg helt for egen maskin.  Foto: Kystverket

Dette er første gang Kystverket etablerer en AIS-basestasjon i et område der det ikke finnes noen form for infrastruktur, skriver Kystverket på sine nettsider.

I løpet av høsten skal to tilsvarende sol- og vinddrevne AIS-basestasjoner settes opp på Walterfjellet og Amsterdamøya på nordvestkysten av Spitsbergen. Når alle de tre stasjonene kommer i drift, får Kystverket og andre norske myndigheter et kontinuerlig oppdatert situasjonsbilde av skipstrafikk opptil 40 nautiske mil ut fra kysten i området fra Hornsund i sør til Amsterdamøya i nord. Basestasjonene registrerer AIS-signaler fra skip med informasjon om skipets identitet, posisjon, fart og kurs.

Farvannene rundt Svalbard overvåkes av Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø. På nordvestkysten av Spitsbergen har sjøtrafikksentralen i senere tid registrert økende trafikk av spesielt cruiseskip, forskningsfartøy og fiskefartøy.

̶  Med nye AIS-basestasjoner på nordvestkysten får vi en bedre overvåking av risikotrafikk i dette området. Vi får oversikt over hvor passasjerfartøy og fartøy med farlig eller forurensende last befinner seg til enhver tid. Det gir muligheten til å gi assistanse eller iverksette skadebegrensende tiltak til rett tid, sier sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen ved Vardø sjøtrafikksentral. 

Kystverk 2

Prosjektleder Harald Åsheim i Kystverket. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen

På forsiden nå