×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Folkemøte om kvoter

Gjør klar for Svolvær-tur i neste uke. Onsdag ettermiddag arrangerer fiskeriministeren folkemøte for å snakke om kvoter.

Klar for kvotedebatt: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp). Foto: Dag Erlandsen

- I løpet av sommeren skal vi ha flere folkemøter om arbeidet med det nye kvotesystemet. Vi starter i Svolvær, i fiskerifylket Nordland. Lofoten er det stedet der kystfiskeflåten kan fiske langreist torsk på en kortreist måte. Jeg håper mange har mulighet til å komme, og ser frem til å få gode innspill, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Vi har mange regler for hvem som kan fiske, hvordan og hvor mye de kan fiske. Dagens system er svært komplekst, lite fleksibelt og modent for endringer, mener statsråden.

Bakgrunnen for folkemøtene er regjeringens arbeid med et nytt kvotesystem. Arbeidet skal munne ut i en stortingsmelding, som etter planen skal legges frem våren 2019.

- Ambisjonen min er å er få på plass et system som både er enklere, mer fleksibelt og som gir bedre grunnlag for forvaltningen og verdiskapingen av fisken vår. Vi ønsker at alle som er berørt skal ha mulighet til å si sin mening om hvordan fremtidens kvotesystemet bør se ut, sier Sandberg.

Statsråden vil holde en kort innledning, og møtet vil deretter åpnes for debatt. I tillegg til møtet på Thon Hotell Lofoten i Svolvær, skal det være folkemøter i Ålesund, Alta og Mandal. Møtet i Ålesund finner sted allerede torsdag, dagen etter Svolvær-møtet.

På forsiden nå