×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

For 300 mill får Senja veger som fungerer

Rapporten som tar for seg flaskehalser langs sjømatvegene på Senja slår fast at mye kan gjøres for et overkommelig beløp.

Næringslivet på Senja har fått utarbeidet en konkret tiltaksliste for hvordan vegnettet skal fungere bedre.  Foto: Erik Jenssen

Det var Sjømatklyngen Senja som dro i gang arbeidet med å utrede flaskehalser for sjømattransporten ut fra øyas aktive oppdretts- og fiskerisamfunn. Sjømatklyngen utarbeidet selv en rapport over mulige utbedringstiltak, som senere ble utgangspunkt for en utredning gjort at Statens Vegvesen på bestilling fra Samferdselsdepartementet.

Forventninger
Nå foreligger denne, under navnet «Bedre framkommelighet for tungtrafikk på Senja». Rapporten skal være en del av beslutningsgrunnlaget for regjeringens videre arbeid med å ruste opp viktige eksportveier for sjømat. Rapporten blei satt i bestilling på riksdekkende TV av Statsminister Erna Solberg under Husøydagan 2018 (derav kallenavnet «Erna-rapporten»).  På samme måte som sin forgjenger Ketil Solvik-Olsen, uttrykte dagens samferdselsminister Jon Georg Dale klare forventninger til utredningen og den videre prosessen, da han besøkte sjømatbedrifter og transportører i Sjømatklyngen Senja under årets skreisesong, skriver Sjømatklyngen i en pressemelding.

300- 500 mill
Sjømatklyngen Senja mener Statens Vegvesen har gjort en god og grundig jobb med å kartlegge flaskehalser for sjømattransporten langs veinettet på Senja, foreslå tiltak som kan avhjelpe situasjonen og dermed bedre framkommeligheten for vogntog hele døgnet, hele året. I denne prosessen har sjømat- og transportnæringa vært involvert og hørt. Ifølge rapporten vil de anbefalte tiltakene langs Senjaveiene ha en kostnadsramme på mellom 300 og 500 mill.kr, og innebære ITS, skredsikring, vegutbedring samt endringer i drift og vedlikehold.

Haster 
Sterk vekst og optimisme preger næringslivet på Senja, men utviklinga bremses av transportveier som er smale, bratte, uoversiktlige, ras- og værutsatt og dårlig dimensjonert for tung aksellast.  Det haster med å bedre framkommeligheta på disse vegene, hvor sjømattrafikken har vokst fra 10 000 til 20 000 vogntog i året, på bare 5 år, fremgår det i pressemeldingen. 

Kan taes videre
Gjennom Sjømatklyngen Senja har ei samla næring i en av Norges desidert største sjømatregioner gjort et omfattende arbeid med å synliggjøre hvilke konsekvenser manglende framkommelighet langs veinettet har og vil få for den norske sjømateksporten. Statens Vegvesen har fulgt opp med sine vei-faglige vurderinger og anbefalinger av hva som kan og bør gjøres for å avhjelpe situasjonen. Sjømatklyngen Senja ser nå fram til at politiske beslutningstakere lokalt, regionalt og nasjonalt engasjerer seg og følger opp.

Statens Vegvesen har overlevert sin utredning og anbefaling til Samferdselsdepartementet, og rapporten er nå offentlig tilgjengelig.  Sjømatklyngen Senja er glad fordi dette betyr at saken om Sjømatveiene på Senja som pilot for regjeringens arbeid med å ruste opp viktige nasjonale eksportveier, endelig kan tas videre.

På forsiden nå