×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

For tregt

Debatt Vi mener

Fortsatt er det ingen som kan si noe om når den omfattende oppgraderingen av veinettet i en av landets største fiskerikommuner kan starte.

Sjømatveiene til Senja har fått solide løfter fra staten men det går for tregt. Fortsatt er det ingen som kan si noe om når den omfattende oppgraderingen av veinettet i en av landets største fiskerikommuner kan starte. 

Det holder ikke - for et av de viktigste kraftsentrene for eksportnæringen i Nord-Norge. Rett nok skal vi glede oss over at politikerne omsider fikk opp øynene for den svært dårlige veistandarden fiskerisamfunnene på Senja slet med. Men at man ennå ikke har fått noen indikasjoner på når det omfattende opprustningsarbeidet kan starte, det er for dårlig.

Men det får vi vel ikke svar på før årets valgkamp dras i gang for alvor, ettersom Senja-veiene har vært hett valgkampstoff tidligere.  

Oppgraderingen av det forsømte veinettet ut til Torsken og Husøy bør starte allerede nå på vårparten. Det vil ikke være en dag for tidlig for en sjømatnæring som på langt nær har fått tatt ut sitt potensiale i området. Kostnadene med å la Senja-veiene nok en gang bli en del av valgkampen – især siden penger allerede er bevilget – kan ende i at store investeringsprosjekter innenfor sjømatnæringene fortsatt må ligge på is. Det holder ikke for en fremoverlent sjømatregion som rommer de fleste næringsgrenene innenfor fiskeri og oppdrett.

Beslutningstakerne bør derfor nå sette seg ned og se på flaskehalsene som sjømatnæringen selv har definert, og ut fra det kjøre i gang opprustningen så snart tela er borte.

På forsiden nå