×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Forbedrer sjøkart

Kartverket er på jakt etter deltakere til en brukerundersøkelse av de nye karttjenestene. De leter etter fiskere med brukererfaring på tjenestene.

Det er interessant for Kartverket å komme i kontakt med brukere av deres sjørelaterte tjenester.. Foto: Jan-Erik Indrestrand, Norges Fiskarlag

Det melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Kartverket ønsker å se på forbedringer av Etterretninger for sjøfarende (Efs) og farvannsbeskrivelsen Den norske los, for å se om det er nyttig å utvikle et tettere brukergrensesnitt mellom disse. 

I 2019 ble første versjon av digital utgave av Den norske los (dnl.kartverket.no) lansert, og i oktober i år relanserte de nettjenesten Efs (kartverket.no/efs). Samfunns- og brukerkontakt Omar Årsvoll Olsen i Kartverket sjødivisjon sier det med bakgrunn i de lanserte tjenestene nå er interessant for Kartverket å komme i kontakt med brukere av disse tjenestene.

- Kan du tenke deg å bli med i en brukerundersøkelse, spør han på vegne av Kartverket.

De vil stille deg spørsmål på telefon/video om Efs og Den norske los.

- I tillegg ønsker vi at fiskere og andre brukere kan hjelpe oss ved å løse noen brukeroppgaver sammen med oss via en videosamtale, forteller Omar Årsvoll Olsen. 

På forsiden nå