Kyst og Fjord

Fordeler mer torsk og hyse

Myndighetene tilbakefører ubenyttede tredjelandskvoter, og fordeler fisken på fartøynivå - med unntak av åpen gruppe.

Det blir mer torsk til norske fiskere.

Foto: Erik Jenssen
 • Tekst:
 • Standard tekst
 • Standard tekst
 • Standard tekst

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å tilbakeføre ubenyttede tredjelandskvoter av torsk og hyse nord for 62°N til fiskeflåten etter etablerte fordelingsnøkler. Kvoteøkningen utgjør 6 259 tonn torsk og 2 375 tonn hyse, og alle fartøygrupper får økte kvoter, skriver Fiskeridepartementet i en pressemelding.

Norsk disponibel kvote på torsk øker med 1,8 prosent til 356 418 tonn. Siden kvotetillegget fordeles etter etablerte fordelingsnøkler og således ikke innebærer økning i ulike avsetninger, vil økningen utgjøre ca. 2,0 prosent for fiskeflåten.

Fiskeridepartementet viser til ukestatistikken pr. uke 9 som viser at det gjenstår ca. 5 300 tonn torsk av gruppekvoten i åpen gruppe. På tilsvarende tidspunkt i 2017 var det fisket ca. 3 000 tonn mindre i fartøygruppen, og kvoten var overfisket med ca. 5 000 tonn ved årsskiftet.

Fiskeridirektoratet viser til at overreguleringen i gjeldende regulering er langt høyere enn Fiskeridirektoratets anbefaling for 2018. Innstramming i deltakerregulering har ikke gitt stor effekt, og vær og tilgjengelighet har vært svært god i flere uker.

Det er derfor besluttet at kvoteøkningen ikke fordeles på fartøynivå i åpen gruppe, men gruppekvoten øker med 2,1 prosent og bidrar til å saldere forventet overfiske.

På fartøynivå innebærer kvoteøkningen på torsk følgende:

 • Torsketrålere får 24 tonn mer pr. kvotefaktor.
 • Konvensjonelle havfiskefartøy får 6 tonn mer pr. kvotefaktor.
 • Gruppekvotene i lukket gruppe øker med ca. 2 prosent. Et fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde mellom 10-10,9 meter og største lengde under 11 meter får en kvoteøkning på 1 tonn.

Norsk disponibel kvote på hyse øker med ca. 2,4 prosent til 101 605 tonn. På fartøynivå innebærer kvoteøkningen på hyse følgende:

 • Torsketrålere får 10 tonn mer pr. kvotefaktor.
 • Konvensjonelle havfiskefartøy får 3 tonn mer pr. kvotefaktor.
 • Fartøykvotene i lukket gruppe øker med ca. 2 prosent, mens maksimalkvotene fortsatt har høy overregulering.
 • I åpen gruppe er det fritt fiske.

Opprettet 09.03.2018 10:28. Sist oppdatert 09.03.2018 10:28

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS