Kyst og Fjord

Fordelte 100 forskningsmillioner

13 ulike prosjekter fikk støtte fra programstyret i Marinforsk.

Store og små fisk skal under forskernes luper.

Foto: Nofima
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

De 13 prosjektene vant fram i konkurranse blant 87 søknader da programstyret i Marinforsk gjorde sin beslutning om fordeling av i alt 100 millioner kroner i forrige uke.

– Som vanlig fikk vi veldig mange svært gode søknader til utlysningen av forskerporsjekter. Selv om programstyret valgte å øke rammen for bevilgning noe, må mange svært gode søknader avslås, sier programkoordinator Christian Wexels Riser i en artikkel på forskningsrådet sine hjemmesider. Han er fornøyd med at årets tildeling blir fordelt på mange forskningsmiljøer.  

De 13 prosjektene er fordelt på de fire temaområdene i henhold til de økonomiske rammene som var avsatt til hvert tema i utlysningen. Enkelte prosjekter er innvilget med kutt, og det understrekes at bevilget beløp ikke nødvendigvis samsvarer med det beløpet det er søkt om.

Innvilgede forskerprosjekter

Deltema

Prosjekttittel

Institusjon

Økosystem

The importance of the marine habitat for the critically endangered European eel (MAREEL)

Havforsknings-instituttet

Drivers and effects of spatial shifts in early life stages of marine fish (SpaceShift)

Universitetet i Oslo

Impact of MIXotrophs on the sTRUCTure of the marine pelagic food web (MIXsTRUCT)

Uni Research

A multispecies, multitrophic genomics approach to coastal ecosystem structure (ECOGENOME)

Havforsknings-instituttet

Påvirkning

Produced water fractionation and advanced chemical and toxicological characterization using sensitive life stages of marine fish species

Sintef Ocean

Marine Disposal of Mine Tailings: Impacts on Pelagic Ecosystem Components in Norwegian Fjords

Nord Universitet

Effects of seismic sound on spawning behaviour and reproductive sucsess of cod

Havforsknings-instituttet

Høsting

Harvesting the mesopelagics - ecological and management implications

Havforsknings-instituttet

The impact of new technologies on fisheries management

Norges Handels-høyskole

Addressing uncertainty in FISHeries management in a zooplankton-fish COMmunity under human-induced perturbations (FISHCOM)

Universitetet i Oslo - CEES

Samfunn

Understanding and predicting water quality for ecosystem-based management of Norwegian fjords, coastal waters and seas (MARTINI)

NIVA

Ocean Health under Blue Transitions

NINA

Opportunities and trade-offs in managing kelp forest in an era of blue growth

NIVA

 
 
Andre utlysninger

Programstyret behandlet også 6 søknader om stipender til internasjonalt forskningssamarbeid. Her ble alle søknadene innvilget.

Innvilgede utenlandsstipend

Prosjekttittel

Prosjektansvarlig

Søknadstype

Drivers of dynamics of pelagic fish distribution

Havforsknings-instituttet

Personlig utenlandsstipend

Seagrass population genetic structure in Northern Fjords

Nord Universitet

Personlig gjesteforskerstipend

PhD Mobility for ASU and NHH cooperation on sustainable aquaculture

Norges Handelshøyskole

Personlig utenlandsstipend

Survey sampling methodologies in recreational fisheries

Havforsknings-instituttet

Personlig utenlandsstipend

MarinRobotics - Active Robot Vision to enable Automated Sorting and Handling of Compliant Marine Raw Materials

Sintef Ocean

Personlig utenlandsstipend

Marine Robotics and Ocean Science - Research Grant for Trygve Olav Fossum

NTNU

Personlig utenlandsstipend

 
Innovasjonsprosjekter havteknologi

MARINFORSK deltok i år også i utlysningen av innovasjonsprosjekter på havteknologi sammen med programmene MAROFF, HAVBRUK, PETROMAKS og BIA. Her ble det til sammen lyst ut 100 millioner kroner, og det kom inn 37 søknader som er fordelt på programmene som deltok.

Hvilke søknader som får penger, vil bli besluttet i løpet av desember/januar i den ordinære tildelingsprosessen i disse programmene. Fullstendig oversikt over hvilke prosjekter som blir innvilget i denne utlysningen, vil først komme når alle 

Opprettet 11.12.2017 08:48. Sist oppdatert 11.12.2017 08:48

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS