×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Foreløpig kvoteråd på 70.000 tonn

Sterk 2016-årsklasse drar opp rådet for de sørlige tobisfeltene. Men forskerne vil fortsatt holde stengt for fiske lengre nord.

Nå er ny bestandsmåling er på plass for tobis, vil det endelige kvoterådet være klart i midten av mai. Foto: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

– Hovedbildet er at gytebestanden er i god forfatning med flere sterke årsklasser. 2016-årsklassen er den mest tallrike vi har målt i toktserien og trolig den sterkeste siden 1996. Vi venter at disse fireåringene vil bidra sterkt i årets fiskeri, sier bestandsansvarlig Espen Johnsen ved Havforskningsinstituttet.

Også tobis som ble klekket i 2019 ser lovende ut. Derfor kan forskerne nå foreslå en foreløpig kvote på opptil 70 000 tonn. Nå en ny bestandsmåling er på plass, vil det endelige kvoterådet være klart. Det vil si i midten av mai.

På forsiden nå