Kyst og Fjord

Forer britene med kvalitetsfisk

Om bord på en av verdens største linebåter, «Frøyanes» fra Måløy, tenker de kvalitet i alle ledd. Det nyter ikke minst det britiske markedet godt av.

Autolinereder Arild Aarvik i Ervik Havfiske sammen med adm. dir Renate Larsen i Sjømatrådet.

Foto: Dag Sørli, Norges Sjømatråd
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Norsk villfisknæring består av et bredt spekter næringsaktører, som med ulike fangst- og produksjonsmetoder leverer høykvalitets hvitfiskprodukter fra Norge 365 dager i året.

Interessen for fryste torskeprodukter er da også veldig stor - spesielt i Storbritannia.

- «Frøyanes» er utvilsom flaggskipet vårt i en relativt stor flåte med gode båter og et fantastisk mannskap. De dominerende produktene vi leverer til det britiske markedet er linefanget torsk og hyse, H/G (sløyd og hodekappet) som blir havfrosset og leveres i blokker på 25 kilo eller 50 kilo. Dette går til prosessindustrien som igjen leverer til varekjedene eller Horeca, sier Stian Hjelle som er managing director i Arctic Linefish AS.

De er en del av Ervik-gruppa i Måløy som eier blant annet «Frøyanes».

Godt omdømme

Norsk sjøfryst filet har fått et godt omdømme som et kvalitetsprodukt i Storbritannia. Takket være båter som «Frøyanes kunne Norge i 2017 eksportere 26.591 tonn fryst hyse og torsk til en verdi av 1,6 milliarder kroner til de britiske øyer.

- Vi ser at kvalitetsbevisste eiere av fish & chips-restauranter i større grad ønsker å være en del av den kvalitetshistorien som er knyttet til norsk sjømat og derfor ser det som et konkurransefortrinn å bruke norske råvarer og fortelle dette videre til sine kunder. Jeg har stor tro på et fortsatt økende marked for norsk sjøfryst filet i Storbritannia i de kommende årene, sier Hans Frode Kielland Asmyhr, som er Norges sjømatråds fiskeriutsending til Storbritannia.

Omvisning om bord

Nylig fikk Sjømatrådets administrerende direktør Renate Larsen en omvisning om bord i den 60 meter lange «Frøyanes» da den lå til kai i Tromsø. Autolinereder Arild Aarvik i Ervik Havfiske fra Måløy presenterte både båten og produksjonsflyten om bord. På sin rundtur fikk Renate Larsen forklart hvordan fangst- og produksjonsteknologi sikrer høy kvalitet på produkter, og samtidig er en sikker arbeidsplass for mannskapet om bord.

- For at villfisknæringen skal skape enda større verdier fremover, er høy kvalitet og stabile leveranser gjennom hele året viktig, for konsumentene må bli vant til hvitfisk fra Norge hele året. For å sikre dette er samspillet mellom fersk fisk i sesong, levendelagring og høykvalitets sjøfryste produkter viktig. I Norge har vi den beste teknologien for å sikre kvalitet og leveranser av sjøfryste produkter, sier Renate Larsen.

Linefiske

Ervik Havfiske AS driver i hovedsak linefiske etter brosme, torsk, hyse, lange, blåsteinbit, kveite, flekksteinbit og sei. Barentshavet, Norskehavet, ved Færøyene, ved Shetland, ved Island, Vest av Irland og i Nordsjøen er de viktigste fangstområdene. I tillegg kommer fiskeriet ved Antarktis.

- Hvor mye av fangsten går til Storbritannia?

- Det er ikke alltid at vareflyten fra Norge går direkte til det markedet det til slutt havner. Noe går via produsenter i Europa, som igjen selger sine produkter inn til blant annet det britiske markedet. Det er derfor vanskelig å gi et eksakt tall på hvor mye av våre produkter som ender på britiske tallerkener, men et sted mellom 4.000-5.000 tonn med H/G torsk og hyse fra våre båter endte nok opp i Storbritannia i 2017, sier Stian Hjelle.

Ervik Havfiske garanterer at produksjonsprosessen fra fangst til innfrysing fisken skal skje innenfor fire timer. Hurtig innfrysning sikrer den beste kvaliteten på sluttproduktet. Restråstoffet ivaretas gjennom en egen hermetikkfabrikk om bord.

Miljøvennlig

- Linefiske er en veldig miljø- og ressursvennlig fiskemetode. Skånsom behandling og kort prosess fra fiskefangst til innfrysing gir et glimrende utgangspunkt for delikate matretter og gode fiskemiddager, sier Arild Aarvik.

Ervik Havfiske er det ledende linebåtrederiet i Norge og er blant de største når det gjelder fangstverdi. Flåten består av 10 havgående autolinebåter, og flaggskipet «Frøyanes» er en av verdens største linebåter. De sysselsetter 40 personer, hvorav åtte er lærlinger.

- Hvis vi sammenligner fabrikktrålerne både i Norge og Russland, er vi småskalaprodusenter av filet, men i Storbritannia finnes det nisjemarkeder som er villig til å betale ekstra for filet produsert av lineråstoff. Flere av vinnerne av de ulike kategoriene i Fish & Chips Awards har filet fra «Frøyanes» på menyen, og dette er vi svært stolte av, sier Stian Hjelle.   

Opprettet 22.06.2018 07:51. Sist oppdatert 22.06.2018 07:51

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS