Kyst og Fjord

Forer britene med kvalitetsfisk

Om bord på en av verdens største linebåter, «Frøyanes» fra Måløy, tenker de kvalitet i alle ledd. Det nyter ikke minst det britiske markedet godt av.

Autolinereder Arild Aarvik i Ervik Havfiske sammen med adm. dir Renate Larsen i Sjømatrådet.

Foto: Dag Sørli, Norges Sjømatråd
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Norsk villfisknæring består av et bredt spekter næringsaktører, som med ulike fangst- og produksjonsmetoder leverer høykvalitets hvitfiskprodukter fra Norge 365 dager i året.

Interessen for fryste torskeprodukter er da også veldig stor - spesielt i Storbritannia.

- «Frøyanes» er utvilsom flaggskipet vårt i en relativt stor flåte med gode båter og et fantastisk mannskap. De dominerende produktene vi leverer til det britiske markedet er linefanget torsk og hyse, H/G (sløyd og hodekappet) som blir havfrosset og leveres i blokker på 25 kilo eller 50 kilo. Dette går til prosessindustrien som igjen leverer til varekjedene eller Horeca, sier Stian Hjelle som er managing director i Arctic Linefish AS.

De er en del av Ervik-gruppa i Måløy som eier blant annet «Frøyanes».

Godt omdømme

Norsk sjøfryst filet har fått et godt omdømme som et kvalitetsprodukt i Storbritannia. Takket være båter som «Frøyanes kunne Norge i 2017 eksportere 26.591 tonn fryst hyse og torsk til en verdi av 1,6 milliarder kroner til de britiske øyer.

- Vi ser at kvalitetsbevisste eiere av fish & chips-restauranter i større grad ønsker å være en del av den kvalitetshistorien som er knyttet til norsk sjømat og derfor ser det som et konkurransefortrinn å bruke norske råvarer og fortelle dette videre til sine kunder. Jeg har stor tro på et fortsatt økende marked for norsk sjøfryst filet i Storbritannia i de kommende årene, sier Hans Frode Kielland Asmyhr, som er Norges sjømatråds fiskeriutsending til Storbritannia.

Omvisning om bord

Nylig fikk Sjømatrådets administrerende direktør Renate Larsen en omvisning om bord i den 60 meter lange «Frøyanes» da den lå til kai i Tromsø. Autolinereder Arild Aarvik i Ervik Havfiske fra Måløy presenterte både båten og produksjonsflyten om bord. På sin rundtur fikk Renate Larsen forklart hvordan fangst- og produksjonsteknologi sikrer høy kvalitet på produkter, og samtidig er en sikker arbeidsplass for mannskapet om bord.

- For at villfisknæringen skal skape enda større verdier fremover, er høy kvalitet og stabile leveranser gjennom hele året viktig, for konsumentene må bli vant til hvitfisk fra Norge hele året. For å sikre dette er samspillet mellom fersk fisk i sesong, levendelagring og høykvalitets sjøfryste produkter viktig. I Norge har vi den beste teknologien for å sikre kvalitet og leveranser av sjøfryste produkter, sier Renate Larsen.

Linefiske

Ervik Havfiske AS driver i hovedsak linefiske etter brosme, torsk, hyse, lange, blåsteinbit, kveite, flekksteinbit og sei. Barentshavet, Norskehavet, ved Færøyene, ved Shetland, ved Island, Vest av Irland og i Nordsjøen er de viktigste fangstområdene. I tillegg kommer fiskeriet ved Antarktis.

- Hvor mye av fangsten går til Storbritannia?

- Det er ikke alltid at vareflyten fra Norge går direkte til det markedet det til slutt havner. Noe går via produsenter i Europa, som igjen selger sine produkter inn til blant annet det britiske markedet. Det er derfor vanskelig å gi et eksakt tall på hvor mye av våre produkter som ender på britiske tallerkener, men et sted mellom 4.000-5.000 tonn med H/G torsk og hyse fra våre båter endte nok opp i Storbritannia i 2017, sier Stian Hjelle.

Ervik Havfiske garanterer at produksjonsprosessen fra fangst til innfrysing fisken skal skje innenfor fire timer. Hurtig innfrysning sikrer den beste kvaliteten på sluttproduktet. Restråstoffet ivaretas gjennom en egen hermetikkfabrikk om bord.

Miljøvennlig

- Linefiske er en veldig miljø- og ressursvennlig fiskemetode. Skånsom behandling og kort prosess fra fiskefangst til innfrysing gir et glimrende utgangspunkt for delikate matretter og gode fiskemiddager, sier Arild Aarvik.

Ervik Havfiske er det ledende linebåtrederiet i Norge og er blant de største når det gjelder fangstverdi. Flåten består av 10 havgående autolinebåter, og flaggskipet «Frøyanes» er en av verdens største linebåter. De sysselsetter 40 personer, hvorav åtte er lærlinger.

- Hvis vi sammenligner fabrikktrålerne både i Norge og Russland, er vi småskalaprodusenter av filet, men i Storbritannia finnes det nisjemarkeder som er villig til å betale ekstra for filet produsert av lineråstoff. Flere av vinnerne av de ulike kategoriene i Fish & Chips Awards har filet fra «Frøyanes» på menyen, og dette er vi svært stolte av, sier Stian Hjelle.   

Opprettet 22.06.2018 07:51. Sist oppdatert 22.06.2018 07:51

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS