×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Foreslår fangst uten begrensninger

Årets kvalfangst foreslås gjennomført med færre geografiske føringer for hvor dyrene kan skytes.

Leif Ole Olavsens "Åse Karin" var en av båtene som holdt statistikken oppe under fjorårets fangst.  Foto: Erik Jenssen

Også i år er kvoten satt til 1278 dyr, slik den har vært det gjennom de siste årene, uten at kvota på langt nær har blitt fullt utnyttet. I fjor deltok bare 12 fartøy, som fanget til sammen 429 vågehval.

I sitt forslag til regulering av inneværende års kvalfangst Fiskeridirektoratet foreslår at fartøyene kan fangste fritt innenfor totalkvoten på 1278 dyr. Dette vil tilgodese samtlige fartøygrupper, mener direktoratet.

Tidligere styrte myndighetene fangstaktiviteten ved å sette et tall for at et visst antall kval i de fem ulike sonene havet ble delt inn i. Den eneste begrensningen som er lagt på fangsten de siste årene, er at det maksimalt kan fanges 170 dyr i området benevnt som CM, eller Kystsonen.

Fangsten kan starte 1. april, og Fiskeridirektoratet vil stoppe fangsten når forholdene tilsier det. I 2019 ble fangsten stanset 19. september.

Fartøy som deltar i fangst av vågehval skal ha installert ferdsskriver. Ferdsskriveren skal være godkjent av Fiskeridirektoratet og installert av installatør godkjent av Fiskeridirektoratet. Fartøyet kan pålegges ha inspektør eller observatør om bord under fangsten.

Direktoratet skriver at fangstresultatet på 429 vågehval er det laveste på mange år.
- Som beskrevet tidligere år, er årsaken til den nedadgående trenden for deltakelse og fangst, sammensatt. Næringen gjennomgår et generasjonsskifte, og behovet for rekruttering synes ikke å være tilstrekkelige ivaretatt. Fiskerinæringen har generelt god tilgang på ulike fiskekvoter og det struktureres også innenfor hvalfangstflåten. Omsetningssituasjonen har i flere år vært preget av at antall kjøpere er redusert. Markedet viste således i 2019 interesse for mer kjøtt, men kjøpersituasjonen gjorde at omsetningen stoppet før fangstsesongen var over, skriver seksjonssjef Trond Ottermo i høringsbrevet.

kvaltabell

Utviklingen i deltakelsen i fangsten av vågekval.

På forsiden nå