×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Foreslår forenkling i det tekniske regelverket

Ei arbeidsgruppe foreslår å forenkle den såkalte utøvelsesforskriften og rapporten fra arbeidsgruppa er nå sendt på høring.

Høringsfristen er 30. april. Foto: Erik Jenssen

Arbeidsgruppa har vært ledet av Fiskeridirektoratet og har hatt medlemmer fra direktoratet, Kystvakten, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Pelagisk forening.

I rapporten som nå er på høring blir det foreslått å erstatte forskrift om utøvelsen av fisket (Utøvelsesforskriften) med ei ny forskrift om høsting av viltlevende marine ressurser. Videre foreslår arbeidsgruppa blant annet ei harmonisering av det tekniske regelverket for Nordsjøen og Skagerrak, samordning av regelverk og opphevelse av regler som det ikke lenger er behov for.

Lettere å etterleve

Målet med arbeidet har vært å forenkle et detaljert regelverk og tilpasse regelverket til dagens situasjon.

Norsk fiskerlovgiving er svært omfattande og detaljert. Arbeidsgruppa mener at en ny forskrift om høsting av marine ressurser og forenkling av det tekniske regelverket vil føre til bedre etterlevelse av regelverket.

Høringsfristen er satt til 30. april 2019 og høringen er åpen for alle.

Disse har vært med i utvalget:

• Hanne Østgård, Fiskeridirektoratet (leder)

• Terje Halsteinsen, Fiskeridirektoratet

• Robert Misund, Fiskeridirektoratet

• Gjermund Birkeland, Fiskeridirektoratet (frem til 31.12.2016)

• Bjarne Schultz, Fiskeridirektoratet (fra 01.01.2017)

• Rolf Harald Jensen, Fiskeridirektoratet (fra 01.01.2017)

• Erling Øksenvåg, Kystvakten

• Jan Birger Jørgensen, Norges Fiskarlag

• Jan Ivar Maråk, Norges Fiskarlag

• Sigmund Mo, Norges Kystfiskarlag

• Ask Økland, Pelagisk Forening

På forsiden nå