×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Foreslår kutt i kvotene

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) foreslår kutt i kvotene både for torsk og hyse i 2022.

Om forskerne får det som de vil, blir det mindre torsk å fiske etter til neste år.

For torsk foreslår ICES et kutt på 20 prosent basert på basert den Norsk-russiske forvaltningsplan. Det vil si at torskekvoten for 2022 ikke skal overstiger 708 480 tonn som er en reduksjon på 177.120 tonn.

Hysekutt på 23 prosent
Samtidig foreslår Det internasjonale havforskningsrådet at hysekvoten settes ned til 180.003 tonn. Det er en reduksjon på 23 prosent. For blåkveita er kvoterådet en reduksjon på 17 prosent til 19.094 tonn.

Seikvoten vil imidlertid holde seg om man velger å følge rådene som ble offentliggjort i dag. Her foreslår forskerne en kvote på 197.212 tonn som er en reduksjon på kun 0,3 prosent.

Null kysttorsk
For kysttorsk i nord foreslås det et nullfiske ettersom denne bestanden er i svært dårlig forfatning. I sør, det vil si mellom 62 og 67 grader nord, foreslår det et fiske etter kysttorsk på inntil 7.613 tonn.

På forsiden nå