Kyst og Fjord

Foreslår tidligere levendestart

Fiskeridirektøren justerer sin anbefaling, og vil nå at levendebonusen trer i kraft en måned tidligere enn først foreslått.

Det blir senere oppstart av levendebonusen, men ikke så sent som først foreslått.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

 Innstramming og nedtrapping av bonusordningen for levende fangst av torsk har vært varslet lenge. I forkant av årets reguleringsmøte kom fiskeridirektør Liv Holmefjord med sin plan, som innebærer nedtrapping av kvantum fra dagens 4.000 tonn til 1.500 tonn i 2022.

Direktoratet foreslo også at bonusen ikke trer i kraft før første uka av mai. Dette vakte kraftige reaksjoner, ikke minst fra miljøene i Lofoten og Vesterålen, som da ville gå glipp av muligheten til å sette levende vinterskrei på lager.

Fiskeridirektøren argumenterte i reguleringsmøtet for at utsettelse fra dagens oppstart 1. januar bedre ivaretar formålet med ordningen, som er å forskyve landing av torskefangst slik at mer fangst landes utenfor hovedsesongen på våren.

Sjømat Norge påpekte at 6. mai blir for sent, og at dette ville føre til at fiskere i Nordland ikke får delta.

Også Fiskekjøpernes forening mente at oppstart 6. mai er lovlig sent, og mente oppstart burde vært flyttet 14 dager tidligere.

Etter diskusjonen i møtet har Fiskeridirektøren oppsummert følgende forslag, som nå oversendes Fiskeridepartementet for avgjørelse:

 

År       Avsetning     Kvotebonus     Bonusperiode

2019    3 000            40 %            1. april – 31. des

2020    2 500            30 %            6. april – 31. des

2021    2 500            30 %            5. april – 31. des

2022    1 500            20 %            4. april – 31. des

2023    1 500            20 %            3. april – 31. des

Opprettet 03.12.2018 08:06. Sist oppdatert 03.12.2018 08:06

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS