×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Foreslår tidligere levendestart

Fiskeridirektøren justerer sin anbefaling, og vil nå at levendebonusen trer i kraft en måned tidligere enn først foreslått.

Det blir senere oppstart av levendebonusen, men ikke så sent som først foreslått.

 Innstramming og nedtrapping av bonusordningen for levende fangst av torsk har vært varslet lenge. I forkant av årets reguleringsmøte kom fiskeridirektør Liv Holmefjord med sin plan, som innebærer nedtrapping av kvantum fra dagens 4.000 tonn til 1.500 tonn i 2022.

Direktoratet foreslo også at bonusen ikke trer i kraft før første uka av mai. Dette vakte kraftige reaksjoner, ikke minst fra miljøene i Lofoten og Vesterålen, som da ville gå glipp av muligheten til å sette levende vinterskrei på lager.

Fiskeridirektøren argumenterte i reguleringsmøtet for at utsettelse fra dagens oppstart 1. januar bedre ivaretar formålet med ordningen, som er å forskyve landing av torskefangst slik at mer fangst landes utenfor hovedsesongen på våren.

Sjømat Norge påpekte at 6. mai blir for sent, og at dette ville føre til at fiskere i Nordland ikke får delta.

Også Fiskekjøpernes forening mente at oppstart 6. mai er lovlig sent, og mente oppstart burde vært flyttet 14 dager tidligere.

Etter diskusjonen i møtet har Fiskeridirektøren oppsummert følgende forslag, som nå oversendes Fiskeridepartementet for avgjørelse:

År       Avsetning     Kvotebonus     Bonusperiode

2019    3 000            40 %            1. april – 31. des

2020    2 500            30 %            6. april – 31. des

2021    2 500            30 %            5. april – 31. des

2022    1 500            20 %            4. april – 31. des

2023    1 500            20 %            3. april – 31. des

På forsiden nå