×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Foreslår ungdomstillegg

Fiskeridirektoratet foreslår flere grep for å øke rekrutteringen til fiskeryrket, og for å inspirere ungdom til å velge fiske som levevei. - Det er jo kjempefint. Jeg fisker kongekrabbe og torsk, og dette tillegget vil gi en kjærkommen ekstrainntekt, sier Truls Bernhardsen i Vadsø.

Truls Bernhardsen fra Vadsø er en av dem som vil nyte godt av den nye tilleggskvoteordningen om den blir vedtatt. 16-åringen er allerede skipper på egen båt, 35-fotingen «Tonje». Foto: Bjørn Hildonen

I Fiskeridirektoratets kvoteforslag for 2021 innføres blant annet alderstillegg i åpen gruppe som foreslått i kvotemeldingen.

Får tre tonn ekstra

Dette går ut på at det gis et kvotetillegg i åpen gruppe til alle fartøy eid av fiskere som er 30 år eller yngre.

 -Vi har foreslått et tillegg på tre tonn torsk. Alderstillegget slår inn for alle fartøy i åpen gruppe som har majoritetseier som er 30 år gammel eller yngre, bekrefter seniorrådgiver Guro Gjelsvik ved reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet til Kyst og Fjord.

Hun understreker at dette foreløpig bare er et forslag.

– Dette er et forslag som vi ennå ikke vet om vil bli godkjent eller ikke. Men det er foreslått fra neste år av.

Foreslår rekrutteringsbonusordning

I tillegg foreslås det en egen rekrutteringsbonusordning, dog med effekt fra 2022.

- Den nye rekrutteringsbonusordningen, som kommer i tillegg til dette alderstillegget, skal ikke få kvotemessig virkning før i 2022 og det skal derfor ikke tas høyde for denne i 2021, skriver direktoratet.

Direktoratet understreker at de vil legge vekt på enkelhet i administreringen av ordningen.

– Åpen gruppe består av små enkeltaktører der det er viktig med et enkelt og lett tilgjengelig regelverk som gir full oversikt over kvoter og restkvoter til enhver tid.

– Er jo kjempefint

En av dem som berøres av det nye forslaget, er Truls Bernhardsen fra Vadsø.

- Det er jo kjempefint. Jeg fisker kongekrabbe og torsk, og dette tillegget vil gi en kjærkommen ekstrainntekt, sier han.

Bernhardsen er16 år gammel, men er allerede eier og skipper på 35-fotingen «Tonje». Han går i dag på TIP, Teknisk og industriell produksjon på Vadsø videregående skole, og er registrert på Blad A.

- Jeg vurderer helt klart fiske som levevei etter endt utdanning.

På forsiden nå