×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Forhandler i Ålesund

I dag starter fiskeriforhandlingene med Russland om neste års kvote for torsk og andre viktige fiskeslag.

I disse dager fastsettes torskekvota for neste år.

Norge og Russland møtes hvert år for å forhandle om de norsk-russiske fellesbestandene i Barentshavet som de siste årene har hatt en samla førstehåndsverdi på rundt 16-17 milliarder kroner. Bestandene Norge og Russland forvalter sammen er nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, lodde, blåkveite og snabeluer.

Forhandlingene tar utgangspunkt i forskernes anbefalinger, og vil ende opp med en avtale om hvor mye de to landene skal ta ut til sammen, og dernest hvordan fordelingen mellom Norge og Russland blir.
Fordelingen følger en forhåndsavtalt nøkkel, men det er mulig å gjøre justeringer i denne gjennom forhandlinger. Det fastsettes også hvor mye som skal tillates fanget av tredjeland, som for eksempel Island og EU.

Senere i uka møter fiskeriminister Harald T. Nesvik sin russiske kollega for første gang.
– Jeg ser fram til å møte min russiske kollega Ilja Sjestakov. Fiskerisamarbeidet med Russland er svært viktig, og handler om store og viktige økonomiske ressurser, sier Nesvik, som møter sin russiske kollega onsdag.

Fakta om samarbeidet med Russland:
     * Det forhandles om fellesbestandene nordøstarktisk torsk,  nordøstarktisk hyse, lodde, blåkveite og snabeluer.
     * Forhandlingene ledes av assisterende departementsråd Arne  Benjaminsen på norsk side, og Ilja Sjestakov som er  viselandbruksminister i Russland og leder av Det føderale fiskeribyrået.
     * Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland er formalisert gjennom avtaler fra 1975 og 1976.
     * Det er i år 48. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen.
     * Avtalene legger særlig vekt på tiltak for å bevare bestandene og koordinere fiskerivitenskapelig forskning.
     * Partene fastsetter totalkvoter og fordeler kvotene mellom Norge, Russland og tredjeland. Partene  avtaler også gjensidig rett til å delta i fisket i hverandre sine soner og bytter kvoter.

På forsiden nå