Kyst og Fjord

Forlater Rørvik havn

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS sin markante havnedirektør gjennom 13 år, Paul Ingvar Dekkerhus, har sagt opp. Fra årsskiftet blir han administrerende direktør i skipsverftet Moen Marin Service AS.

Fra havn til slipp for Paul Ingvar Dekkerhus.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Styret i det interkommunale havneforetaket Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS ble fredag orientert om at havnedirektøren gjennom de siste 13 årene, Paul Ingvar Dekkerhus, har levert sin oppsigelse. Styreleder Oddvar Bakke medgir at styret mener det er vemodig at en driftig havnedirektør går av, men har samtidig forståelse for at Dekkerhus ønsker nye utfordringer.

– Paul Ingvar Dekkerhus har satt spor etter seg som havnedirektør. Han har samlet havneregionen i det interkommunale havneforetaket Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR), og gjort havna til et viktig utviklingsredskap for Ytre Namdal, konkluderer Bakke.

Dekkerhus har samtidig vist seg som en strategisk og dyktig samfunnsutvikler gjennom innsatsen for å få flyttet transport av fersk laks over på kjøl og bygging av infrastruktur i egen havn. I mai ble Kråkøya kysthavn åpnet av fiskeriministeren, og nå er havna sterkt involvert i byggingen av den regionale blå samarbeidsarenaen InnovArena. Dekkerhus har samtidig posisjonert NTHR både i Midt-Norge gjennom Kysthavnalliansen, og som styremedlem i organisasjonen Norske Havner – også da organisasjonene Norske Havner og KS bedrift Havn ble slått sammen.

Havnestyret er allerede i gang med å finne Dekkerhus’ etterfølger. Stillingen vil bli utlyst om kort tid.

For havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus var det med blandede følelser han leverte sin avskjedssøknad.

– Det har vært 13 gode, innholdsrike og spennende år. Sammen med framoverlente eiere, et kompetent styre og en handlekraftig styreleder Oddvar Bakke, har jeg hatt god støtte for den offensive rollen som havna har tatt både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det har gitt oss viktige, strategiske samarbeidspartnere som har gitt avgjørende bidrag til resultatene vi har oppnådd, sier Dekkerhus.

– Når muligheten til å være med å videreutvikle vekstbedriften Moen Marin Service AS dukket opp, var det vanskelig å si nei. Samtidig er det kanskje riktig tidspunkt for å slippe til nye krefter og tanker for å ta Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS inn i framtida, sier Dekkerhus.

Opprettet 09.10.2018 14:16. Sist oppdatert 09.10.2018 14:16

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS