Kyst og Fjord

Forlenger båtfører-kontrakt

Sjøfartsdirektoratet forlenger kontrakten med selskapet som håndterer båtførerprøvene.

Administrerende direktør Bernt Nilsen i Norsk Test AS og Petter A. Søreng fra Sjøfartsdirektorate.t

Foto: Sjøfartsdirektoratet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

På oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet har Norsk Test stått for drift av båtførerregisteret og organisering av båtførerprøven siden 2010. Slik blir det også de fem neste årene, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

1. mai 2010 ble det innført obligatorisk båtførerbevis i Norge. Siden den tid har Norsk Test as, på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet, stått for drift av båtførerregisteret og organisering av båtførerprøven. I løpet av denne perioden har det blitt utstedt ca. 175 000 båtførerbevis, og det er ca. 350 000 personer registrert i båtførerregisteret.

- Sjøfartsdirektoratet er fornøyd med samarbeidet og vi mener at Norsk Test har utstedt bevisene raskt, svart godt på henvendelser og fungert som en god samarbeidspartner på utvikling av test og spørsmål, sier leder av seksjon for fritidsfartøy, Petter A. Søreng.

Sjøfartsdirektoratet har valgt å benytte seg av opsjonen til å forlenge avtalen for nye fem år. På bildet ser vi administrerende direktør Bernt Nilsen i Norsk Test AS og Petter A. Søreng fra Sjøfartsdirektoratet ved signering av avtalen.

Båtførerbeviset er et anerkjent offentlig kompetansebevis som skal sørge for at kandidatene besitter viktig teoretisk kunnskap, som er nødvendig for et trygt båtliv. I den kommende perioden vil en sammen sørge for ytterligere profesjonalisering av testgjennomføringen, blant annet gjennom økt fokus på å avdekke juks.

- Norsk Test er takknemlige for fortsatt tillit, og vil via sine nærmere 400 testsentre landet rundt gjøre sitt ytterste for å drifte båtførerprøven på en god måte i årene fremover. Denne avtaleforlengelsen er et viktig bidrag for utviklingen av Norsk Test med sitt hovedkontor i Kirkenes, sier administrerende direktør Bernt Nilsen.

Opprettet 08.02.2019 07:57. Sist oppdatert 08.02.2019 07:57

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS