×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Forlenget ferskfiskordningen

Regjeringen har besluttet at ferskfiskeordningen skal fortsette fram til 6. desember. Det er ikke minst stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP) fornøyd med. 

Ferskfiskordningen betyr mye for fiskeindustrien i Finnmark. Foto: Nico Rantala

 
 

Han har jobbet intenst den siste tiden med å forlenge ordningen med bonus for ferskleveringer. Dette har vært svært viktig for å holde fiskeindustrien i gang i Finnmark.

- Ferskfiskordningen bidrar til større forutsigbarhet for fiskeindustrien og sikrer tilgang på fersk fisk til markedet. For å legge til rette for en god gjennomføring av inneværende års fiske, utvider vi nå ordningen. Vi vil gjøre en ny vurdering i desember, dersom det viser seg å være et behov for det, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Bonus på 30 prosent

Ferskfiskordningen har som mål å holde aktiviteten i gang i fiskerinæringen utenom hovedsesongen for torskefisket. Ordningen innebærer at båter som leverer fersk fisk får en bonus i form av økt kvote (kvotebonus).

Ferskfiskordningen lå i år an til å være oppfisket i november. Den forlenges nå frem til 6. desember, med en bonus på 30 prosent.

-Dette er noe aktører fra Båtsfjord, Vest-Finnmarkrådet, Sjømatbedriftene og flere andre har etterlyst, og jeg er glad for at vi kan komme dem i møte, sier Ingebrigtsen.

Vil vurdere vilkårene

I 2020 ble det satt av 15 270 tonn til ferskfiskordningen. Justert for overfisket av ordningen i 2019 ble den endelige kvoten 13 586 tonn. Oppstart var 13. april, med en kvotebonus på 10 prosent. Bonusen økte til 30 prosent fra og med 13. juli.

-Vi vil ta med oss de erfaringene vi har gjort i år når vi skal vurdere vilkårene for ferskfiskordningen for 2021, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Et eventuelt overfiske på ordningen vil dekkes av gjenværende kvoter fra levendelagring og trekkes fra den norske torskekvoten i 2021.

På forsiden nå